BVNTD

Công bố mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh

05/07/2023

Ngày 05 tháng 7 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-CT ngày 05 tháng 07 năm 2023 về việc ban hành mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh (Quyết định 60/QĐ-CT). Cụ thể các mẫu đơn bao gồm:

  1. Mẫu M01 đơn khiếu nại vụ việc hạn chế cạnh tranh (tải mẫu tại đây);
  2. Mẫu M02 đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh không lành mạnh (tải mẫu tại đây);
  3. Mẫu M03 đơn khiếu nại vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế (tải mẫu tại đây).

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại do hành vi vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh có quyền thực hiện khiếu nại vụ việc cạnh tranh đến Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia bằng cách tải và điền các thông tin theo như các mẫu đơn nêu trên và gửi về địa chỉ: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, số 25, phố Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.222.05002; fax: 02422205003./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương