BVNTD

Ra mắt các lãnh đạo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

31/03/2023

Ngày 29 tháng 3 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 03/2023/NĐ-CP và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao sự phối hợp giữa các ban, bộ, ngành Trung ương và các đơn vị liên quan đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ ngành công thương trong quá trình triển khai các nhiệm vụ công tác của ngành nói chung và công tác quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nói riêng.

Không chỉ là cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh, kiểm soát tập trung kinh tế, quyết định việc miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia còn có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định của pháp luật.

Nếu như các chức danh thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia được bổ nhiệm để thực hiện một số nhiệm vụ trong quá trình tố tụng cạnh tranh như tham gia Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh theo trình tự, thủ tục tố tụng cạnh tranh quy định tại Luật Cạnh tranh, thì các lãnh đạo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, gồm 01 Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch, ngoài các nhiệm vụ kiêm nhiệm làm thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, sẽ có nhiệm vụ tham mưu thực hiện quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được giao.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tổ chức, hoạt động của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trong phạm vi nhiệm vụ được phân công.

Để kiện toàn các chức danh, chức vụ lãnh đạo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, ngoài Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm 03 đồng chí giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, gồm:

1. Bà Nguyễn Quỳnh Anh – Nguyên Phó Cục trưởng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương;

2. Ông Ngô Đức Minh – Nguyên Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương;

3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Nguyên Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương.

Ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trao quyết định và tặng hoa cho bà Nguyễn Quỳnh Anh

Ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao quyết định cho ông Ngô Đức Minh

Với bộ máy lãnh đạo mới, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái những thành công hơn nữa trong công tác thực thi pháp luật và thực hiện quản lý nhà nước trong các lĩnh vực cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương