BVNTD

Ra mắt các thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

31/03/2023

Luật Canh tranh số 23/2018/QH14 đã được Quốc hội ban hành ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Theo đó, thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ thực hiện nhiệm vụ tham gia Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh theo trình tự, thủ tục tố tụng cạnh tranh. Số lượng thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tối đa là 15 người, gồm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và các thành viên khác. Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là công chức của Bộ Công Thương, các Bộ, ngành có liên quan, các chuyên gia và nhà khoa học. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, mục tiêu trước mắt đặt ra là kiện toàn bộ máy gồm 08 thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Theo đó, ngày 29 tháng 3 năm 2023, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 03/2023/NĐ-CP và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ của Ủy ban. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương đã công bố Quyết định số 310/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Triệu Dũng, nguyên Cục trưởng Cục phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Ảnh: Các Thành viên của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Đồng thời, tại Hội nghị, Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng đã trao các Quyết định số 311/QĐ-TTg và Quyết định số 312/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo đó, bổ nhiệm 07 ông, bà sau kiêm giữ chức danh Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, gồm:

1- Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

2- Ông Trịnh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương;

3- Ông Nguyễn Anh Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương;

4- Ông Ngô Đức Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương;

5- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương;

6- Bà Lê Thị Hoàng Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế, Bộ Tư pháp;

7- Bà Hồ Phương Chi, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao quyết định cho ông Lê Triệu Dũng

Ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trao quyết định và tặng hoa cho ông Trịnh Anh Tuấn

Ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trao quyết định và tặng hoa cho ông Nguyễn Anh Sơn

Ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trao quyết định và tặng hoa cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trao quyết định và tặng hoa cho bà Lê Thị Hoàng Thanh

Ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao quyết định cho bà Hồ Phương Chi

Theo quy định tại Điều 49 Luật Cạnh tranh năm 2018, Thành viên của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau:

1. Là công dân Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết và trung thực.

2. Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, tài chính.

3. Có tổng thời gian công tác thực tế ít nhất là 09 năm trong một hoặc một số lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều này.

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ của thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại. Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tham gia hoạt động tố tụng cạnh tranh theo phân công của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương