BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế có điều kiện giữa Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn và Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

16/11/2023

Căn cứ : (i) Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế và các thông tin, tài liệu của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn và Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây nộp tới Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; (ii) Các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành Quyết định số 322/QĐ-CT ngày 13 tháng 11 năm 2023 về việc tập trung kinh tế có điều kiện giữa Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn và Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây.

Căn cứ quy định tại Điều 104 và Điều 106 Luật Cạnh tranh 2018, Ủy Ban Cạnh tranh Quốc gia đăng tải nội dung Quyết định tại đây.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương