VCCA

Amazon bị cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền và bị yêu cầu điều tra

edf40wrjww2News:News_Content

Amazon, đóng tại Seattle, hiện đang bán hơn 1/3 tổng số đầu sách in mới, một cấp độ mà không bất kỳ một nhà bán sách đơn lẻ nào có thể đạt tới trước đây, và gần như là kiểm soát hoàn toàn các kênh cung cấp sách điện tử. Theo ước tính Amazon chiếm khoảng 2/3 doanh số bán sách điện tử nhưng nhiều nhà xuất bản cho rằng con số này thậm chí còn cao hơn nhiều.

Với cáo buộc Amazon lạm dụng vị trí thống lĩnh vi phạm luật chống độc quyền xâm hại lợi ích của các tác giả, các nhà xuất bản và người đọc, các hội và hiệp hội của các tác giả và nhà xuất bản đã yêu cầu mở một cuộc điều tra đối với Amazon.

(Theo New York Times)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định