BVNTD

Amdocs hoàn tất việc mua lại Bridgewater Systems

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Amdocs đã mua lại 25,178,827 cổ phiếu phổ thông của Bridgewater – 1 công ty đại chúng chuyên cung cấp các giải pháp quản lý chính sách và điều khiển mạng (tương đương với 100% cổ phiếu phổ thông hiện hành của Bridgewater) với giá 8,20 đô la Ca-na-đa mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt, thông qua một chi nhánh gián tiếp thuộc sở hữu toàn bộ của Amdocs.

Giao dịch này được định giá khoảng 211 triệu đô la Ca-na-đa, hay tương đương với giá trị ròng bằng tiền mặt của Bridgewater là 139 triệu đô la Ca-na-đa ở thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2011.

Thương vụ này giúp mở rộng hơn nữa danh mục giải pháp Hệ thống Trải nghiệm Khách hàng (Customer Experience Systems – CES) của Amdocs, cho phép các nhà cung cấp dịch vụ triển khai các chiến lược tạo doanh thu từ dữ liệu dựa trên giá trị để tìm kiếm cơ hội trong sự bùng nổ của dữ liệu.

Sau thương vụ này, các nhà cung cấp dịch vụ sẽ có thể thu được lợi ích từ các giải pháp đảm bảo trải nghiệm sử dụng dữ liệu nhờ có sự kết hợp sẵn giữa công nghệ tính cước hội tụ hàng đầu của Amdocs với các năng lực điều khiển chính sách tiên tiến của Bridgewater để đáp ứng nhu cầu cao hơn về các dịch vụ băng thông rộng và sự tăng trưởng mạnh mẽ của điện thoại thông minh (smartphones) và các thiết bị được kết nối khác,” ông Ed Ogonek, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành công ty Bridgewater phát biểu.

Theo Amdocs, thương vụ mua lại Bridgewater sẽ không có tác động lớn đến thu nhập trên mỗi cổ phần được tính toán không dựa trên nguyên tắc kế toán phổ thông (non-GAAP) trong năm tài chính 2011 hoặc năm tài chính 2012, không tính đến các chi phí liên quan đến việc mua lại và chi phí bồi thường theo cổ phần, đã điều chỉnh các khoản thuế có liên quan.

Ý nghĩa đối với các kết quả được tính toán dựa trên các nguyên tắc kế toán phổ thông (GAAP) sẽ được chốt lại sau khi Amdocs hoàn tất công tác kế toán giá mua của thương vụ này.

Amdocs có thể phải phân bổ chi phí liên quan đến thương vụ mua lại Bridgewater này trong năm tài chính 2011 để bù đắp cho một số chi phí liên quan đến thương vụ. Ngoài sự hài hòa giữa sản phẩm và giải pháp, Amdocs và Bridgewater còn có chung những khách hàng quan trọng như Bell Mobility, Sprint và Telstra.

Hà Phạm

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương