BVNTD

Ấn Độ sửa đổi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

1. Quy định mới buộc các bên cung cấp nội dung tóm tắt về thương vụ tập trung kinh tế trong điều kiện không bảo mật, trong đó bao gồm các thông tin chi tiết về thương vụ tập trung kinh tế, lĩnh vực và các hoạt động kinh doanh của các bên, và thông tin cụ thể về thị trường liên quan trong vụ việc. Nội dung tóm tắt sau đó sẽ được công bố trên trang web của CCI nhằm tạo cơ hội ho các cổ đông và bên liên quan khác tham gia đóng góp ý kiến.

2. Quy định mới cho phép tăng thời hạn xem xét thương vụ tập trung kinh tế trong giai đoạn 1 bằng cách thay đổi quy định về thời gian, từ quy định thời gian tính liên tục theo lịch sang tính cộng dồn theo số ngày làm việc, đồng thời bổ sung thêm một điều khoản mới cho phép một khoảng thời gian tạm dừng để có thêm 15 ngày xem xét trong trường hợp nhận được các ý kiến đóng góp hữu ích từ các bên thứ ba.

3. Quy định mới cũng trao cho CCI thẩm quyền không công nhận hiệu lực của thông báo tập trung kinh tế nếu như nó không chứa đựng đầy đủ thông tin và không phù hợp theo quy định.

4. CCI có thẩm quyền giành miễn trừ cho các giao dịch tập trung kinh tế liên quan đến việc thâu tóm cổ phần, tăng quyền kiểm soát, quyền bỏ phiếu hoặc việc kiểm soát tài sản bởi những người mua đã được CCI cho phép trên cơ sở một quyết định được đưa ra nhằm tái cấu trúc doanh nghiệp.

5. Mẫu yêu cầu cung cấp thông tin và bổ sung thông tin mới được đưa ra và các quy trình liên quan cũng đã được thay đổi.

(Theo tin từ Ủy ban cạnh tranh Ấn Độ: http://www.cci.gov.in)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương