BVNTD

Avenance thâu tóm Gemeaz Cusin trong lĩnh vực dịch vụ thực phẩm

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

EC điều tra và xác nhận rằng, sau khi thương vụ diễn ra, sự cạnh tranh trên thị trường vẫn diễn ra mạnh mẽ và người tiêu dùng vẫn có những nhà cung cấp thay thế đáng tin cậy trên thị trường liên quan.

EC đã kiểm tra ảnh hưởng cạnh tranh của thương vụ này, đặc biệt là tại lĩnh vực “Phòng vệ và an ninh công cộng khác” ở Ý, nơi cả 2 công ty đều hoạt động. Điều tra thị trường cho thấy một bản hợp đồng cụ thể đáo hạn vào năm 2012 đã giúp vị trí của các bên trên thị trường trở nên vững chắc hơn. EC cũng cho rằng không có khả năng sẽ tăng giá sau thương vụ này, do khách hàng sẽ không gặp khó khăn gì trong việc chuyển sang nhà cung cấp hợp đồng dịch vụ thực phẩm cạnh tranh khác. Hơn thế nữa, công ty hậu sáp nhập sẽ không còn có thể ngăn cản sự gia nhập hay mở rộng thị trường của các đối thủ, cũng như chi phí để bắt đầu hoặc mở rộng hoạt động trong lĩnh vực này tại Ý sẽ là khá thấp.

Vì vậy, EC kết luận giao dịch này không cản trở cạnh tranh hiệu quả trong Khu vực nền kinh tế Châu Âu (EEA) hay bất kỳ thành viên nào.

Giao dịch được thông báo cho Ủy ban vào ngày 22/02/2012

Nguồn: Ủy ban Châu Âu

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương