BVNTD

Avenance thâu tóm Gemeaz Cusin trong lĩnh vực dịch vụ thực phẩm

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

EC điều tra và xác nhận rằng, sau khi thương vụ diễn ra, sự cạnh tranh trên thị trường vẫn diễn ra mạnh mẽ và người tiêu dùng vẫn có những nhà cung cấp thay thế đáng tin cậy trên thị trường liên quan.

EC đã kiểm tra ảnh hưởng cạnh tranh của thương vụ này, đặc biệt là tại lĩnh vực “Phòng vệ và an ninh công cộng khác” ở Ý, nơi cả 2 công ty đều hoạt động. Điều tra thị trường cho thấy một bản hợp đồng cụ thể đáo hạn vào năm 2012 đã giúp vị trí của các bên trên thị trường trở nên vững chắc hơn. EC cũng cho rằng không có khả năng sẽ tăng giá sau thương vụ này, do khách hàng sẽ không gặp khó khăn gì trong việc chuyển sang nhà cung cấp hợp đồng dịch vụ thực phẩm cạnh tranh khác. Hơn thế nữa, công ty hậu sáp nhập sẽ không còn có thể ngăn cản sự gia nhập hay mở rộng thị trường của các đối thủ, cũng như chi phí để bắt đầu hoặc mở rộng hoạt động trong lĩnh vực này tại Ý sẽ là khá thấp.

Vì vậy, EC kết luận giao dịch này không cản trở cạnh tranh hiệu quả trong Khu vực nền kinh tế Châu Âu (EEA) hay bất kỳ thành viên nào.

Giao dịch được thông báo cho Ủy ban vào ngày 22/02/2012

Nguồn: Ủy ban Châu Âu

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2023. Để đảm bảo ngh
Sáng 26/5/2023, tiếp tục Chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khoá XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Bảo vệ quy