VCCA

Avenance thâu tóm Gemeaz Cusin trong lĩnh vực dịch vụ thực phẩm

edf40wrjww2News:News_Content

EC điều tra và xác nhận rằng, sau khi thương vụ diễn ra, sự cạnh tranh trên thị trường vẫn diễn ra mạnh mẽ và người tiêu dùng vẫn có những nhà cung cấp thay thế đáng tin cậy trên thị trường liên quan.

EC đã kiểm tra ảnh hưởng cạnh tranh của thương vụ này, đặc biệt là tại lĩnh vực “Phòng vệ và an ninh công cộng khác” ở Ý, nơi cả 2 công ty đều hoạt động. Điều tra thị trường cho thấy một bản hợp đồng cụ thể đáo hạn vào năm 2012 đã giúp vị trí của các bên trên thị trường trở nên vững chắc hơn. EC cũng cho rằng không có khả năng sẽ tăng giá sau thương vụ này, do khách hàng sẽ không gặp khó khăn gì trong việc chuyển sang nhà cung cấp hợp đồng dịch vụ thực phẩm cạnh tranh khác. Hơn thế nữa, công ty hậu sáp nhập sẽ không còn có thể ngăn cản sự gia nhập hay mở rộng thị trường của các đối thủ, cũng như chi phí để bắt đầu hoặc mở rộng hoạt động trong lĩnh vực này tại Ý sẽ là khá thấp.

Vì vậy, EC kết luận giao dịch này không cản trở cạnh tranh hiệu quả trong Khu vực nền kinh tế Châu Âu (EEA) hay bất kỳ thành viên nào.

Giao dịch được thông báo cho Ủy ban vào ngày 22/02/2012

Nguồn: Ủy ban Châu Âu

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định