VCCA

Báo cáo của Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ về thực trạng thanh toán bằng điện thoại di động tại Mỹ

edf40wrjww2News:News_Content

Một trong những nỗ lực của Ủy ban Thương mại Mỹ (Federal Trade Commision – Ủy ban) nhằm bảo vệ người tiêu dùng trước thực trạng phát triển nhanh chóng của loại hình thanh toán qua điện thoại di động trong thời gian gần đây là công bố bản báo cáo về các vấn đề phát sinh khi người tiêu dùng và các công ty sử dụng hình thức thanh toán qua điện thoại di động. Bản báo cáo được xây dựng trên cơ sở nội dung các hội thảo chuyên đề về thanh toán qua điện thoại di động được tổ chức bởi Ủy ban trong năm 2012.

Bản báo cáo đã khẳng định sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực thanh toán qua điện thoại di động trong thời gian gần đây, cho thấy hình thức thanh toán này mang lại nhiều lựa chọn nhanh chóng và tiện lợi cho người tiêu dùng. Cùng với đó, bản báo cáo cũng nhấn mạnh 3 vấn đề chính ảnh hưởng tới người tiêu dùng trong quá trình sử dụng, cụ thể:

Trước hết, báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng và ban hành chính sách của các công ty hướng dẫn người tiêu dùng cách thức giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hành vi lừa đảo thanh toán qua điện thoại di động và các khoản thanh toán không rõ ràng, bất hợp lý. Liên quan đến cách thức thanh toán qua điện thoại, hiện nay người tiêu dùng có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán. Đối với mỗi hình thức thẻ khác nhau thì các công ty có chính sách giải quyết các khiếu nại phát sinh khác nhau. Vì vậy, đôi khi người tiêu dùng cảm thấy khó lựa chọn hình thức giải quyết nào phù hợp với tình hình/nhu cầu khiếu nại của họ. Do vậy, các công ty cần ban hành chính sách giải quyết khiếu nại rõ ràng đối với từng trường hợp phát sinh cụ thể, nhằm đảm bảo người tiêu dùng có thể nhanh chóng lựa chọn hình thức giải quyết phù hợp với nhu cầu của họ.

Báo cáo cũng lưu ý về hiện tượng lừa đảo mới xuất hiện liên quan đến hành vi của bên thứ ba tự động “chèn” một khoản phí không rõ ràng vào hóa đơn thanh toán của người tiêu dùng.

Tiếp theo, báo cáo nhấn mạnh tính quan trọng của việc tăng cường áp dụng các biện pháp bảo mật hệ thống thanh toán của các công ty cung cấp dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động. Báo cáo đã đưa ra một số biện pháp cơ bản để nhằm bảo đảm tính bí mật của thông tin tài chính trong quá trình thực hiện các giao dịch thanh toán, ví dụ như việc sử dụng mã hóa toàn bộ thông tin từ người tiêu dùng tới các bên liên quan, bao gồm công ty bán hàng hóa sử dụng dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động, bên cung cấp dịch vụ thanh toán qua điện thoại và các bên tham gia vào quá trình trung chuyển/xử lý/lưu trữ thông tin.

Cuối cùng, báo cáo nhấn mạnh tính cần thiết của việc các công ty áp dụng một “chính sách thông tin phù hợp với thực tiễn”. Chính sách này được xây dựng trên cơ sở thực tế hoạt động của công ty kết hợp với mong muốn/nhu cầu của người tiêu dùng và tính minh bạch trong dịch vụ của công ty ngay từ đầu. Nếu thực hiện được điều này sẽ làm tăng lòng tin của người tiêu dùng vào dịch vụ do công ty cung cấp. Báo cáo cũng lưu ý về tính bảo mật của thông tin người tiêu dùng được sử dụng trong quá trình thực hiện giao dịch. Nếu như trong phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng, các bên tham gia có thể nắm được thông tin tài chính của người tiêu dùng nhưng thường là không có thông tin liên lạc và vị trí/địa điểm của người tiêu dùng. Trong khi đó, với phương thức thanh toán qua điện thoại, các bên có thể có khả năng tiếp cận thông tin ở phạm vi rộng hơn.

Đôi nét về Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ

Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ là cơ quan Chính phủ hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng. Ủy ban thực hiện các hoạt động nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo, gian dối và hành vi không lành mạnh thông qua việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời cho người tiêu dùng.

Ủy ban cung cấp các công cụ kỹ thuật nhằm hỗ trợ người tiêu dùng liên lạc với Ủy ban:

– Hệ thống khiếu nại trực tuyến online;

– Số điện thoại: 1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357);

– Website của Ủy ban, nơi người tiêu dùng có thể sử dụng kho thông tin đầy đủ, đa dạng và được cập nhật thường xuyên: http://www.consumer.ftc.gov/ ;

– Hệ thống Consumer Sentinel: hệ thống lưu trữ và chia sẻ trực tuyến thông tin khiếu nại của người tiêu dùng cho hơn 2000 cơ quan thực thi pháp luật dân sự và hình sự tại Mỹ và nước ngoài;

– Cập nhật các tin tức của Ủy ban trên Facebook: http://www.facebook.com/federaltradecommission hoặc Twitter: https://twitter.com/FTC   

– Đăng ký online để nhận email cập nhật tin tức của Ủy ban.

Hồ Tùng Bách

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định