BVNTD

Báo cáo Tập trung kinh tế năm 2014

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Trên cơ sở đó, Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công  Thương đã xây dựng Báo cáo tập trung kinh tế với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại Giao và thương mại Ôx-trây-li-a và Dự án hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV). Đồng thời báo cáo cũng được hoàn thiện và đóng góp ý kiến từ các cơ quan hữu quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất các tỉnh, thành phố, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu.

Báo cáo tập trung kinh tế năm 2014 bao gồm các nội dung cơ bản sau:

1.     Thực trạng hoạt động tập trung kinh tế tại Việt Nam giai đoạn 2012 – 2014;

2.     Kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế theo quy định của Luật Cạnh tranh;

3.     Các vụ việc tập trung kinh tế điển hình và xu hướng tập trung kinh tế trong thời gian tới.

  1. Xu hướng tập trung kinh tế và định hướng kiểm soát tập trung kinh tế trong thời gian tới

Thông tin chi tiết về Báo cáo xin liên hệ Anh Đỗ Văn Hùng – Trung tâm Thông tin cạnh tranh – Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84 4) 222.05305-114   Fax: (+84 4) 222.05303

Di động: 0983668857

Email: hungdv@moit.gov.vn

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương