VCCA

Báo cáo Tập trung kinh tế năm 2014

edf40wrjww2News:News_Content

Trên cơ sở đó, Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công  Thương đã xây dựng Báo cáo tập trung kinh tế với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại Giao và thương mại Ôx-trây-li-a và Dự án hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV). Đồng thời báo cáo cũng được hoàn thiện và đóng góp ý kiến từ các cơ quan hữu quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất các tỉnh, thành phố, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu.

Báo cáo tập trung kinh tế năm 2014 bao gồm các nội dung cơ bản sau:

1.     Thực trạng hoạt động tập trung kinh tế tại Việt Nam giai đoạn 2012 – 2014;

2.     Kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế theo quy định của Luật Cạnh tranh;

3.     Các vụ việc tập trung kinh tế điển hình và xu hướng tập trung kinh tế trong thời gian tới.

  1. Xu hướng tập trung kinh tế và định hướng kiểm soát tập trung kinh tế trong thời gian tới

Thông tin chi tiết về Báo cáo xin liên hệ Anh Đỗ Văn Hùng – Trung tâm Thông tin cạnh tranh – Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84 4) 222.05305-114   Fax: (+84 4) 222.05303

Di động: 0983668857

Email: hungdv@moit.gov.vn

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định