BVNTD

Bộ Công Thương ban hành chủ để tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 – Kinh doanh lành mạnh – Tiêu dùng bền vững

22/07/2019

       Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam – ngày 15 tháng 3 hàng năm, đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận chính thức từ năm 2015. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở tổng kết và đánh giá kinh nghiệm triển khai hoạt động trong những năm vừa qua, Kế hoạch số 9266/KH-BCT tiếp tục phát động thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên phạm vi cả nước, đồng thời chú trọng mở rộng các hình thức hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả và gia tăng giá trị cho các hoạt động.

       Theo đó, bên cạnh các hoạt động đã được tổ chức thường xuyên vào các năm trước, trong năm 2019, Kế hoạch số 9266/KH-BCT định hướng tập trung vào các hoạt động có sự tham gia hưởng ứng của nhiều chủ thể, có quy mô rộng, hướng tới cộng đồng, xã hội, ví dụ như các sự kiện tri ân người tiêu dùng, các hoạt động kết hợp, lồng ghép với các sự kiện thể thao, văn hóa, xã hội…Cùng với đó, nhằm theo kịp xu hướng phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Kế hoạch cũng lưu ý cần tập trung thực hiện các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới, giao dịch qua các trang mạng xã hội…
       Nhằm đảm bảo hiệu ứng tập trung và lan tỏa, các hoạt động hưởng ứng sẽ không chỉ tổ chức tập trung vào Tháng cao điểm – Tháng 3 năm 2019 mà sẽ được kéo dài trong tháng 4, tháng 5 năm 2019 trên phạm vi cả nước. Đồng thời, vào các dịp Lễ, Tết, các khoảng thời gian khác trong năm, các đơn vị liên quan được khuyến khích triển khai các hoạt động phù hợp nhằm phát huy kết quả, giá trị đạt được qua việc thực hiện các hoạt động trong dịp tháng 3, từ đó góp phần đưa việc thực hiện các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng thành hoạt động mang tính thường xuyên, liên tục trong các khoảng thời gian khác trong năm.
       Để đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm trong việc thực hiện, Kế hoạch số 9266/KH-BCT nêu rõ và khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực của xã hội theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng.
       Toàn văn nội dung của Kế hoạch số 9266/KH-BCT xin xem tại đây./.
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương