BVNTD

Bộ Công Thương ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết trong lĩnh vực quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

22/07/2019

       Thông tư số 10/2018/TT-BCT quy định hướng dẫn hai nội dung chính là khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và việc kiểm tra, cấp, thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.

      Theo quy định mới này, chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấpbắt buộc phảibao gồm các nội dung đào tạo về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, pháp luật về quảng cáo, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các chuẩn mực đạo đức đối với người tham gia bán hàng đa cấp. Thời lượng đào tạo tối thiểu là 08 tiếng. 

        Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể về quy trình tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp, hình thức kiểm tra và đánh giá kết quả kiểm tra, việc xác nhận và thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp. Theo đó, việc kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp sẽ do Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thực hiện hoặc ủy quyền cho cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp thực hiện.
       Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2018, bãi bỏ Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
         Chi tiết Thông tư, xem tại đây.
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương