BVNTD

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị lần thứ 20 của Ủy ban bảo vệ người tiêu dùng Asean (ACCP) và các cuộc họp liên quan

11/12/2019

     Với vai trò là đại diện nước chủ nhà, trong bài phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Ông Trịnh Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục CT & BVNTD đã nhấn mạnh pháp luật bảo vệ người tiêu dùng trong khu vực ASEAN là một yếu tố rất quan trọng để duy trì một thị trường hiệu quả và công bằng. Bên cạnh đó, ông Tuấn cho biết, trong bối cảnh thương mại điện tử và giao dịch xuyên biên giới ngày càng gia tăng, các nước thành viên ASEAN cần hợp tác chặt chẽ trong thực thi pháp luật để bảo vệ người tiêu dùng.

     Cùng với ông Tuấn, bà Rasamee Vistaveth – Đại diện cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Thái Lan, Chủ tịch ACCP cũng có bài phát biểu khai mạc Hội nghị. Trong bài phát biểu, bà Rasamee nhấn mạnh, ASEAN là một thị trường đang phát triển rất nhanh, vì thế, cơ quan quản lý nhà nước cần nhận thức rõ sự quan trọng của công tác thực thi pháp luật bảo vệ người tiêu dùng.

  Tại Hội nghị, đại diện các nước thành viên ASEAN cập nhật về tình hình công tác bảo vệ người tiêu dùng trong thời gian vừa qua. Tới thời điểm hiện tại, 10/10 quốc gia thành viên ASEAN đã ban hành và thực thi Luật Bảo vệ người tiêu dùng. Campuchia là nước cuối cùng ban hành Luật Bảo vệ người tiêu dùng (Luật Bảo vệ người tiêu dùng Campuchia được thông qua vào ngày 02 tháng 11 năm 2019). Một số nước đang trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ người tiêu dùng và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

     Hội nghị ghi nhận sự đóng góp của các nước thành viên trong các hoạt động xây dựng và phát triển trang web ACCP, cập nhật công tác thu hồi sản phẩm trong khu vực, tăng cường năng lực, phát triển cơ chế giải quyết tranh chấp online (ODR), tiêu dùng bền vững, thương mại điện tử, chỉ số trao quyền người tiêu dùng, các dự án hợp tác,… Một số nội dung cập nhật có thể được tìm thấy trên trang web ACCP như sau:

– Cập nhật công tác thu hồi sản phẩm trong khu vực ASEAN: https://aseanconsumer.org/product-alert;

– Các phương thức giải quyết tranh chấp người tiêu dùng: https://aseanconsumer.org/cterms-consumer-protection/dispute-resolution-and-redress;

– Tài liệu Đào tạo về bảo vệ người tiêu dùng trong 06 ngành, lĩnh vực: https://aseanconsumer.org/read-publication-training-manuals-on-professional-services;

– Quy định về các điều khoản hợp đồng không công bằng: https://aseanconsumer.org/cterms-businesses/unfair-contract-terms;

– Các nguyên tắc bảo vệ người tiêu dùng trong khu vực ASEAN: https://aseanconsumer.org/cterms-regional-cooperation-in-asean/asean-high-level-principles-on-consumer-protection;

– Dự án hợp tác trong khu vực ASEAN: https://aseanconsumer.org/cterms-regional-cooperation-in-asean;

     Bên cạnh việc cập nhật hoạt động, Hội nghị còn xây dựng các kế hoạch bảo vệ người tiêu dùng trong khu vực trong thời gian tới. Hội nghị ACCP lần thứ 20 và các sự kiện liên quan ghi nhận sự thành công trong công tác tổ chức của  nước chủ nhà Việt Nam. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các đại biểu đã được đón tiếp nồng ấm và hữu nghị. Thành công này được đánh giá là một bước đệm quan trọng trong bối cảnh Việt Nam là chủ tịch ASEAN trong năm 2020.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương