BVNTD

Bộ Công Thương xây dựng Bộ hồ sơ đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

03/12/2020

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã có hiệu lực thi hành trong khoảng thời gian gần 10 năm (2011 – 2020). Trong quá trình thực thi, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đã ghi nhận nhiều thay đổi về môi trường sản xuất, kinh doanh, sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tác động của thiên tai, dịch bệnh Covid-19 và các thay đổi về quy định pháp luật nhằm phù hợp với xu hướng tham gia ngày càng sâu rộng vào các hiệp định thương mại của Việt Nam.

Trước những thay đổi trên, nhằm đảm bảo hiệu quả thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tình hình mới, Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW đã giao Bộ Công Thương nhiệm vụ “Tổng kết thi hành và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, trong thời gian qua, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan đã thực hiện nghiên cứu, xây dựng Bộ hồ sơ đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Dự thảo Bộ hồ sơ đã được đăng tải trên website của Bộ Công Thương và gửi để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Để đảm bảo tổng hợp và tiếp thu toàn diện ý kiến của các bên liên quan, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – đơn vị được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện nhiệm vụ trên – đăng tải dự thảo các tài liệu thuộc Bộ hồ sơ đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại đây.

Ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về địa chỉ: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 024.22205022, email: bvntd@moit.gov.vn./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Thành phố Hà Nội. Hội thảo l