BVNTD

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phạt CEO của Comcast 500,000 đô la vì vi phạm Luật chống độc quyền về Quy định thông báo tiền sáp nhập

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Phòng chống độc quyền thuộc Cơ quan tư pháp Hoa Kỳ, theo yêu cầu của Ủy ban thương mại liên bang, đã nộp hồ sơ kiện chống độc quyền dân sự tại Tòa án Quận tại Washington, D.C, Hoa Kỳ đối với ông Roberts do vi phạm các yêu cầu thông báo quy định trong Đạo luật Hart – Scott – Rodino (HSR). Đồng thời, cơ quan này cũng đề nghị phương án giải quyết theo đó nếu tòa phê chuẩn, bị đơn sẽ phải trả tiền phí tổn

Roberts là chủ tịch hội đồng của Comcast, công ty dẫn đầu thế giới về dịch vụ cáp vô tuyến có trụ sở tại Philadelphia.

Theo đơn khiếu nại, Roberts đã không tuân thủ đúng yêu cầu thông báo tiền sáp nhập quy định trong đạo luật HSR trước khi mua lại cổ phiếu biểu quyết của Comcast, đem lại cho tập đoàn của ông hơn 119,6 triệu đô la cổ phiếu của Comcast. Ngày 25 tháng 8 năm 2009, Roberts đã nộp đơn hiệu chỉnh đối với cổ phiếu biểu quyết của Comcast mà ông đã mua. Mặc dù đây là lần đầu tiên Roberts vi phạm đạo luật HSR, trước đó ông đã gửi đơn hiệu chỉnh hai lần đối với các giao dịch mà ông phát hiện thấy phải tuân theo luật HSR trong đó trình bày rằng việc không nộp đơn thông báo và tuân thủ thời kỳ chờ đợi là không cố ý

Đạo luật HSR năm 1976, bổ sung cho đạo luật Clayton, quy định thông báo và yêu cầu thời gian chờ đối với các cá nhân và công ty ở một quy mô nhất định trước khi hoàn thành việc mua lại cổ phiếu tập đoàn hoặc tài sản với giá trị cao hơn một mức nhất định, là 59,8 triệu đô la năm 2007 và hiện nay là 66 triệu đô la

Tòa án liên bang có thể phạt dân sự đối với vi phạm thông báo tiền sáp nhập theo đạo luật HSR trong các vụ kiện bởi Bộ Tư pháp. Đối với hành vi vi phạm đạo luật HSR trước 10 tháng 2 năm 2009, mức phạt dân sự tối đa là 11.000 đô la một ngày tính theo số ngày vi phạm. Đối với hành vi vị phạm trong hoặc sau ngày 10 tháng 2 năm 2009, mức phạt tối đa là 16.000 đô la một ngày.

Lê Nguyễn

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương