BVNTD

Các cổ đông của DPL bỏ phiếu đồng ý sáp nhập với AES tại cuộc họp thường niên

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Việc hoàn thành giao dịch giữa DPL và AES phải chịu các điều khoản kết thúc theo thông lệ, cũng như nhận được sự đồng ý thêm về mặt quy định từ Ủy ban điều hành Năng lượng Liên bang và Ủy ban các dịch vụ công của bang Ohio.

Các bên hi vọng sẽ hoàn thành vụ sáp nhập vào quý 4 của năm 2011 hoặc quý 1 năm 2012.

Chủ tịch Hội đồng quản trị – Glenn Harder  nhấn mạnh lịch sử 100 năm phục vụ của DPL và cam kết của DPL đối với Thung lũng Miami. “Do môi trường kinh doanh của chúng tôi tiếp tục thay đổi, vụ sáp nhập sẽ cho phép công ty vẫn tiếp tục cống hiến cho 24 hạt mà chúng tôi phục vụ, cũng như cung cấp giá trị cho các cổ đông của chúng tôi,” Harder cho biết. “Chúng tôi trông đợi kết thúc vụ sáp nhập và trở thành một phần của AES, một tập đoàn toàn cầu, vì vậy chúng tôi có thể đáp ứng được các thách thức của tương lai tốt hơn.”

Cũng tại cuộc họp thường niên, các cổ đông đã bầu lại 3 giám đốc, như đề cử của Hội đồng quản trị, theo nhiệm kỳ 3 năm hết hạn vào năm 2014: Glenn Harder, Paul Barbas và Barbara Graham. Bên cạnh đó, các cổ đông đã thông qua KPMG là kế toán công độc lập cho DPL vào năm 2011.

Các đề xuất khác được cổ đông thông qua bao gồm sửa đổi quy định của DPL nhằm giảm tỷ lệ phần trăm bỏ phiếu thông qua số đông đơn giản đối với số phiếu của cổ đông cần để sửa đổi một số mục của quy định của DPL và thông qua lại các điều kiện quan trọng về các mục tiêu hoạt động theo kế hoạch vốn và mục tiêu hoạt động của DPL. 3 giải pháp tư vấn cũng đã được thông qua: liên quan đến sự đền bù cho các nhà quản lý có tên, liên quan đến tần suất (hai năm 1 lần) của số phiếu tư vấn đối với sự đền bù cho các nhà quản lý có tên; và đối với sự đền bù mà các nhà quản lý có tên được nhận liên quan đến vụ sáp nhập. Các cổ đông cũng đã thông qua đề xuất hoãn cuộc họp thường niên sang thời điểm và địa điểm khác nếu không đủ lá phiếu để thông quan thỏa thuận sáp nhập hoặc để hành động liên quan đến bất kỳ các đề xuất nào. Tuy nhiên, do các đề xuất khác đã được thông qua, việc trì hoãn là không cần thiết nữa.

 Tập đoàn DPL là một công ty năng lượng của Mỹ, DPL là một trong các công ty có tên trong danh sách “100 công ty đáng tin cậy nhất” của Tạp chí Forbes cho  năm thứ hai liên tiếp trong tháng 8 năm 2010.

Các chi nhánh chính của DPL bao gồm Công ty Điện và chiếu sáng Dayton (DP&L); Công ty năng lượng DPL (DPLE); và Tập đoàn Nguồn năng lượng DPL (DPLER), cũng kinh doanh giống DP&L Energy. Công ty Điện và chiếu sáng Dayton, một công ty cung cấp điện cung cấp dịch vụ cho hơn 500 000 khách hàng lẻ tại miền Trung Tây của Ohio; DPLE tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ phát điện bán buôn; và DPLER là một nhà cung cấp điện bán lẻ cạnh tranh ở Ohio. DPL, thông qua các chi nhánh của mình, sở hữu và điều hành máy phát điện với công suất khoảng 3.800 megawatts, trong đó 2.800 megawatts là từ các cơ sở phát điện sử dụng than và 1.000 megawatts là từ các cơ sở phát điện sử dụng khí tự nhiên và dầu diesel.

 

                                                                                         Nguồn: Businesswire

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương