VCCA

Các cơ quan thực thi pháp luật cạnh tranh Châu Âu lần đầu tiên quyết định bãi bỏ việc cho hưởng chính sách khoan hồng trong một vụ các-ten

edf40wrjww2News:News_Content

Tuy nhiên, quyết định cho miễn tiền phạt đối với Deltafina sau đó đã bị bãi bỏ sau khi Ủy ban Châu Âu phát hiện công ty này đã thông báo cho Hiệp hội các nhà sản xuất thuốc lá của Ý về việc họ đã hợp tác với cơ quan điều tra vào thời điểm trước khi Ủy ban Châu Âu tiến hành khám xét đối với các doanh nghiệp liên quan tại Ý. Ủy ban Châu Âu vẫn quyết định tuyên phạt số tiền 30 triệu Euro đối với Deltafina, bằng 50% số tiền phạt được miễn nếu Deltafina có sự hợp tác một cách đầy đủ và hiệu quả. Quyết định xử phạt của Ủy ban Châu Âu được đưa tra trên cơ sở xác định rằng Deltafina đã vi phạm nghĩa vụ bảo mật. Trong một cuộc họp với Ủy ban Châu Âu trước khi Ủy ban này tiến hành một cuộc khám xét ở Ý, Deltafina đã nêu lên vấn đề khó khăn trong việc giữ bí mật của sự hợp tác, đặc biệt trong bối cảnh sắp có một cuộc họp không thể trì hoãn của Hiệp hội các nhà sản xuất thuốc lá của Ý. Ủy ban Châu Âu đã ghi nhận những khó khăn đề nghị Deltafina thực hiện điều đó trong một khoảng thời gian ngắn hơn, cung cấp các thông tin và bằng chứng để cho phép Ủy ban có thể thực hiện khám xét.

Quyết định của Ủy ban Châu Âu sau đó đã bị khiếu nại lần lượt lên Tòa sơ thẩm và Tòa công lý Châu Âu. Và vào ngày 12 tháng 6 năm 2014 mới đây Tòa công lý Châu Âu đã ra phán quyết cuối cùng trong đó thể hiện sự ủng hộ một cách tuyệt đối quyết định của Ủy ban Châu Âu về việc hủy quyết định miễn tiền phạt theo chính sách khoan hồng bởi sự vi phạm nghĩa vụ hợp tác trong quá trình điều tra và giữ nguyên mức xử phạt 30 triệu Euro đối với Công ty Deltafina.

Đây là một vụ việc điển hình đầu tiên thể hiện quan điểm cứng rắn của các cơ quan thực thi pháp luật cạnh tranh Châu Âu về việc dứt khoát bãi bỏ việc cho hưởng chính sách khoan hồng đối với các bên không có sự hợp tác một cách hiệu quả và đầy đủ. Ngoài ra, đây cũng là một lời cảnh báo, nhắc nhở về việc cần phải có sự hợp tác một cách hiệu quả và đầy đủ đối với cơ quan có thẩm quyền trong suốt quá trình điều tra nếu như các doanh nghiệp muốn được hưởng chính sách khoan hồng.

(Theo tin từ http://europa.eu)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định