VCCA

Chương trình Hội nghị “Tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”

edf40wrjww2News:News_Content

Tham dự Hội nghị, về phía Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công thương có Ông Nguyễn Phương Nam – Phó Cục trưởng, Ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng ban Bảo vệ Người tiêu dùng, Ông Đoàn Tử Tích Phước – Ban điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Về phía Sở Công thương, có Ông Lê Phước Hòa – Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế và các chuyên viên. Hội nghị cũng có sự tham gia của Bà Phan Cẩm Tú, đại diện dự án Star Plus.  Ngoài ra hội nghị còn có các đại biểu là đại điện Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng, đại diện các Sở/ban/ngành trong tỉnh và các doanh nghiệp tại địa phương và đông đảo người tiêu dùng tỉnh Thừa Thiên Huế và cơ quan báo chí đến đưa tin.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thành đã trình bày khái quát  những nội dung cơ bản của Luật bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng và công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong cả nước, đặc biệt nhấn mạnh quyền lợi của người tiêu dùng và trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức. Bài trình bày cũng đưa ra những ví dụ thực tiễn sinh động về vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như đưa ra những lời khuyên hữu ích cho người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.

Bài trình bày của ông Đoàn Tử Tích Phước đã nêu ra những nội dung cơ bản về hành vi cạnh tranh không lành mạnh, hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh, mối liên hệ giữa quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đây là một nôi dung quan trọng giúp người tiêu dùng hiểu được mối quan hệ mật thiết giữa Luật Cạnh tranh và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đại diện Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã có bài phát biểu khái quát về thực trạng công tác bảo vệ người tiêu dùng tại địa phương trong thời gian qua, những thành quả đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại, những đề xuất với Cục Quản lý cạnh tranh – cơ quan trực tiếp giám sát công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp với phần hỏi đáp, trao đổi rất sôi nổi của các doanh nghiệp, người tiêu dùng với các diễn giả, cơ quan quản lý về những tình huống xảy ra, những hành vi vi phạm của các doanh nghiệp…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ông Nguyễn Phương Nam đã tóm tắt lại những nội dung cơ bản được trình bày tại Hội nghị, từ đó nhấn mạnh vai trò của Sở Công thương trong việc quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn, về vai trò, sự cần thiết của Hội bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn, cũng như vai trò giám sát, hỗ trợ của Cục Quản lý cạnh tranh. Về phía Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế, Ông Lê Phước Hòa đã đánh giá cao sự quan tâm của Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương trong việc phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho các cán bộ Sở Công Thương và các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, người tiêu dùng trong tỉnh và mong muốn tiếp tục được tham gia những hội nghị tương tự trong thành phố cũng như trên cả nước.

Lê Nguyễn

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định