VCCA

Cơ quan cạnh tranh Malaysia mới cho phát hành 2 cuốn sổ tay hướng dẫn để phát hiện các hành vi thông thầu

edf40wrjww2News:News_Content

Vào đầu tháng 11 năm 2014 mới đây, trong nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội đối với hành vi thông đồng trong thầu, Ủy ban cạnh tranh của Malaysia (Malaysia Competition Commission – MyCC) đã có buổi giới thiệu để cho lưu hành 2 cuốn sổ tay bao gồm “Hướng dẫn chống lại các hành vi thông thầu trong mua sắm công – Guidelines for fighting bid rigging in public procurement” “Giúp chúng tôi phát hiện các hành vi thông thầu – Help us detect big rigging”. Hai cuốn sổ tay đưa ra các dấu hiệu và hướng dẫn cách nhận biết đối với các hành vi thông thầu trong lĩnh vực mua sắm công cũng như cách thức liên hệ và thông tin cho cơ quan có thẩm quyền khi bất kỳ một cá nhân, tổ chức nào phát hiện dấu hiệu của hành vi vi phạm. Với việc cho lưu hành 2 cuốn sổ tay này, MyCC mong muốn tăng cường hiệu quả của hoạt động điều tra và xử lý đối với hành vi thông thầu, đặc biệt là các hành vi thông thầu trong lĩnh vực mua sắm công.

(Theo tin từ MyCC, website: http://mycc.gov.my)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định