VCCA

Cơ quan cạnh tranh Pháp phạt các nhà phân phối sản phẩm hiệu Didle tại Pháp do áp đặt giá bán lẻ

edf40wrjww2News:News_Content

Căn cứ vào vị trí độc quyền phân phối sản phẩm Diddle tại Pháp của Kontiki, toàn bộ các sản phẩm Diddle dánh cho trẻ em và được bán tại Pháp từ năm 2003 đến đầu năm 2007 nằm trong diện bị điều tra.

Cơ quan quản lý cạnh tranh đã phạt các nhà phân phối sản phẩm này tại Pháp với mức phạt 1,34 triệu euro.

Được chế tạo tại Đức trong những năm 1990, nhân vật Diddl – một chú chuột 4 chân, trở thành một hiện tượng đối với trẻ em từ những năm 2000. Lần đầu tiên nhân vật này được xuất hiện trong các bưu thiếp, sau đó được xuất hiện trong rất nhiều loại sản phẩm.

Đi theo chiến lược khan hiếm, Kontiki, nhà phân phối độc quyền sản phẩm Diddl tại Pháp đã đưa ra mạng lưới phân phối giới hạn ở 1700 điểm bán.

Trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến 2007, Kontiki đã yêu cầu các nhà bán lẻ, độc lập hay thuộc một mạng lưới (La Papetheque, Cadoon’s, Virgin, Soho) thỏa thuận bán theo giá thống nhất được ghi sẵn trên các ô giá, phiếu đặt hàng hay giá được gắn sẵn trên sản phẩm được giao.

Theo các nhà bán lẻ cho biết, giá bán lẻ mặc dù được giới thiệu là giá khuyến nghị nhưng thực chất là giá áp đặt.

Cơ quan cạnh tranh Pháp sau khi điều tra đã kết luận rằng hành vi ấn định giá của Kontiki gây hạn chế cạnh tranh trong gần năm năm về giá giữa những nhà bán lẻ, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Tuy nhiên căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại của Kontiki, theo đó, doanh số bán hàng của hãng này đã giảm so với thời kỳ loại hàng hóa này còn thịnh hành, cơ quan cạnh tranh Pháp phạt công ty này tổng cộng 1,34 triệu USD

Lê Nguyễn

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định