BVNTD

Cơ quan cạnh tranh Singapore thông qua thương vụ mua lại trong ngành kinh doanh dịch vụ tuyển dụng trực tuyến

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Trước đó, CCS đã nhận được thông báo tập trung kinh tế theo đó Công ty SEEK Asia Investments đề xuất mua lại 100% phần vốn cổ phiếu đã phát hành của Tập đoàn JobStreet Corporation Berhad đầu tư trong hoạt động kinh doanh dịch vụ tuyển dụng, bao gồm cả JobStreet Singapore (JobStreet.com Pte. Ltd.).

Đề xuất mua lại trong vụ việc tập trung kinh tế trên liên quan đến hai nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo tuyển dụng qua mạng chính tại Singapore hiện tại gồm trang quảng cáo tuyển dụng qua mạng của SEEK Asia Investments là JobsDB.com.sg và của JobStreet Singapore là JobsStreet.com.sg.

Trên cơ sở kết quả thẩm định CCS đã đưa ra kết luận rằng việc mua lại của SEEK Asia Investments đối với JobStreet Singapore sẽ gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường dịch vụ quảng cáo tuyển dụng qua mạng tại Singapore. Tuy nhiên, sau khi thực hiện điều tra thị trường và tham vấn với các bên liên quan, các cơ quan hữu quan và bên thứ ba khác, CCS cuối cùng đã cho phép vụ việc mua lại được thực hiện kèm theo những điều kiện về tái cấu trúc và cam kết về hành vi của SEEK Asia Investments. Điều kiện về tái cấu trúc được đưa ra là SEEK Asia Investments phải chào bán toàn bộ mảng kinh doanh tương tự đang được thực hiện thông qua website: http://www.jobs.com.sg (bao gồm toàn bộ thông tin, dữ liệu và các trang thiết bị, cơ sở vật chất). SEEK Asia Investments cam kết tìm kiếm bên mua phần tài sản bị yêu cầu thực hiện tái cấu trúc trong vòng 6 tháng dương lịch, tính từ ngày thương vụ mua lại được hoàn tất. Bên cạnh tái cấu trúc, SEEK Asia Investments đưa ra cam kết không ký kết và thực hiện các giao dịch độc quyền thông qua các hợp đồng cung cấp dịch vụ, và đồng thời cam kết giữ nguyên mức giá dịch vụ hiện tại sau khi thương vụ sáp nhập được thực hiện.

(Theo http://www.ccs.gov.sg)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương