BVNTD

Cơ quan cạnh tranh và thị trường mới của Anh

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Giống như những cơ quan tiền thân, CMA sẽ thực hiện các hoạt động:

·                     Điều tra các hoạt động M&A mà có khả năng gây hạn chế cạnh tranh;

·                     Nghiên cứu và điều tra đối với những thị trường có nguy cơ về những hành vi phản cạnh tranh và xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng;

·                     Xem xét khả năng vi phạm các quy định cấm theo pháp luật cạnh tranh của Anh và/hoặc của Liên minh Châu Âu về các thoả thuận hạn chế cạnh tranh và lạm dụng vị trí thống lĩnh;

·                     Khởi tố những cá nhân bị tình nghi thực hiện các hành vi các-ten mang yếu tố hình sự;

·                     Thực thi các quy định về bảo vệ người tiêu dùng;

·                     Hợp tác với các cơ quan quản lý trong nhiều ngành/lĩnh vực kinh tế và khuyến khích các cơ quan này thực thi các quy định về cạnh tranh.

Về phương thức hoạt động, trước ngày 01 tháng 4 năm 2014, OFT là cơ quan thực hiện việc đánh giá đối với các giao dịch tập trung kinh tế theo quy định kiểm soát tập trung kinh tế của Anh và kiểm soát hoạt động cạnh tranh trên thị trường trên cơ sở các cuộc điều tra thị trường, và các cuộc điều tra này khi phát hiện dấu hiệu vi phạm có khả năng được tiếp tục điều tra sâu hơn bởi Ủy ban cạnh tranh. Tuy nhiên, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2014, sau khi hai cơ quan trên được cải tổ và thay thế bằng CMA thì tất cả các hoạt động đánh giá tập trung kinh tế và điều tra thị trường đều do CMA thực hiện.

Liên quan đến hoạt động điều tra đối với các hành vi các-ten và hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, CMA đã được trao các thẩm quyền cụ thể và rõ ràng hơn. CMA có quyền tiến hành điều tra khi có dấu hiệu khả nghi về hành vi vi phạm các quy định cấm của pháp luật chống độc quyền, đặc biệt là các hành vi các-ten và lạm dụng vị trí thống lĩnh. Để thực hiện việc này, CMA có quyền tổ chức các buổi phỏng vấn hay lấy lời khai bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc phỏng vấn hay lấy lời khai có thể được thực hiện ngay tại địa điểm hay trụ sở của cá nhân, tổ chức mà không phải thông báo trước. CMA cũng có thẩm quyền xử phạt đối với các bên không tuân thủ mệnh lệnh trong quá trình điều tra. Đặc biệt, CMA được trao quyền khởi tố hình sự đối với các cá nhân tham gia vào các thỏa thuận các-ten bị coi là vi phạm hình sự.

 

(Nguồn: www.gov.uk)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương