BVNTD

Cơ quan cạnh tranh Ý mở cuộc điều tra về hành vi các-ten trong lĩnh vực cho thuê xe ôtô

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Thị trường liên quan được nhắm đến trong vụ việc này là thị trường cho thuê ôtô dài hạn. Trong đơn khiếu nại dấu tên, xuất phát từ một người đã từng sử dụng dịch vụ cho thuê xe ôtô, đã đưa ra thông tin về mức độ liên kết trong chính sách kinh doanh của các bên như vấn đề về giá dịch vụ cho thuê xe cũng như nhiều các yếu tố cạnh tranh liên quan khác, cho dù trước đó các doanh nghiệp đã từng cạnh tranh rất gay gắt trên thị trường này. Đơn khiếu nại cũng nêu về việc trao đổi các thông tin kinh doanh nhạy cảm giữa các bên bằng các bảng dữ liệu excel thông qua hiệp hội Aniasa. Trên cơ sở xem xét các thông tin đã nêu trong đơn khiếu nại nặc danh và các bằng chứng thu thập được trong các cuộc khám xét, ICA xác định rằng các doanh nghiệp cho thuê xe ôtô đã có hành vi trao đổi thông tin kinh doanh nhạy cảm và phối hợp đưa ra các chính sách liên kết kinh doanh. Bởi vậy, ICA đã chính thức mở cuộc điều tra nhằm xác minh các hành vi các-ten của nhóm doanh nghiệp này.

(Theo thông tin từ Cơ quan cạnh tranh Ý, website: http://www.agcm.it)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương