VCCA

Cơ quan cạnh tranh Ý mở cuộc điều tra về hành vi các-ten trong lĩnh vực cho thuê xe ôtô

edf40wrjww2News:News_Content

Thị trường liên quan được nhắm đến trong vụ việc này là thị trường cho thuê ôtô dài hạn. Trong đơn khiếu nại dấu tên, xuất phát từ một người đã từng sử dụng dịch vụ cho thuê xe ôtô, đã đưa ra thông tin về mức độ liên kết trong chính sách kinh doanh của các bên như vấn đề về giá dịch vụ cho thuê xe cũng như nhiều các yếu tố cạnh tranh liên quan khác, cho dù trước đó các doanh nghiệp đã từng cạnh tranh rất gay gắt trên thị trường này. Đơn khiếu nại cũng nêu về việc trao đổi các thông tin kinh doanh nhạy cảm giữa các bên bằng các bảng dữ liệu excel thông qua hiệp hội Aniasa. Trên cơ sở xem xét các thông tin đã nêu trong đơn khiếu nại nặc danh và các bằng chứng thu thập được trong các cuộc khám xét, ICA xác định rằng các doanh nghiệp cho thuê xe ôtô đã có hành vi trao đổi thông tin kinh doanh nhạy cảm và phối hợp đưa ra các chính sách liên kết kinh doanh. Bởi vậy, ICA đã chính thức mở cuộc điều tra nhằm xác minh các hành vi các-ten của nhóm doanh nghiệp này.

(Theo thông tin từ Cơ quan cạnh tranh Ý, website: http://www.agcm.it)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định