VCCA

Cơ quan chống độc quyền LB Nga cáo buộc Hải quan Liên Bang vi pháp luật chống độc quyền

edf40wrjww2News:News_Content

Trước đó, FAS đã tìm ra những chứng cứ cáo buộc FTS đã vi phạm vào Bộ luật liên bang “Về mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Chính phủ và địa phương”, đồng thời đưa ra phán quyết xử phạt sự vi phạm này.

Vụ việc được khởi tố theo đơn kiện của Trung tâm nghiên cứu phát triển vật lý hạt nhân. Nguyên đơn đã chỉ ra rằng FTS đã vi phạm vào điều luật về mua sắm trong một cuộc bán đấu giá công khai để mua hệ thống kiểm soát bức xạ cố định.

Qua điều tra và nghiên cứu vụ việc, FAS đã phát hiện ra bên mua đã vi phạm vào Điều 10 của bộ luật liên bang về  “Về mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Chính phủ và địa phương”. Các hợp đồng liên quan đến mua sắm hàng hóa, dịch vụ hoặc thuê khoán công việc phải được ký kết thông qua việc đấu giá theo hình thức mở thầu. Tuy nhiên bên mua đã tổ chức đấu giá công khai.

Tòa án xác nhận phán quyết của FAS là hoàn toàn hợp lý

(Nguồn: CCID – FAS)

 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định