VCCA

Cơ quan chống độc quyền LB Nga phạt các doanh nghiệp KD ôtô do thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

edf40wrjww2News:News_Content

Ngân hàng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các hãng ô tô sau: Transit avto, D&M Tuymen, Tuymen-Avto, Yug-Avto, Premiera, Sibirenergiresurs, Avto Grad, R.Algulov. Thỏa thuận ghi rõ danh sách cụ thể các công ty bảo hiểm, nơi những người mua ô tô theo chương trình cho vay phải đăng ký phương tiện của mình.

Bên cạnh đó, thỏa thuận cũng đưa ra các điều khoản ngăn cản các danh sách các tổ chức khác tiếp cận thị trường dịch vụ bảo hiểm. Điều này đi ngược lại luật liên bang về bảo vệ cạnh tranh.

Ngân hàng đã phát hiện những thỏa thuận bất hợp pháp trong quá trính kiểm toán nội bộ. Ngân hàng cũng đã gửi những thỏa thuận khác của các bên ghi rõ danh sách các công ty bảo hiểm bị loại trừ.

Chủ các doanh nghiệp ô tô đã thừa nhận lỗi của họ trong quá trình điều tra vụ việc. Ngày 9 tháng 12 năm 2008, vụ việc đã được đóng lại do các doanh nghiệp tự nguyện chấm dứt các hoạt động gây hậu quả trên. Tất cả các bên tham gia trong quá trình tố tụng đêu nhận được thông báo của tòa án về quyết định cấm thực hiện các hành vi cản trở cạnh tranh hoặc dẫn đến hạn chế hay loại bỏ cạnh tranh.

Theo chương trình khoan hồng, chi nhánh của JSCB tại Tuymen đã được giảm nhẹ trách nhiệm so với hình phạt. Các doanh nghiệp ô tô đã không đưa ra thông báo về các thỏa thuận bất hợp pháp tới tòa án trước khi vụ việc đươc khởi tố do vậy các công ty sẽ bị phạt theo các điều khoản trong Luật. Theo điều 14.32 bộ luật liên bang Nga về xử lí vi phạm hành chính, các công ty có thể bị phạt từ 17.000 – 25.000 Rúp và những thực thể pháp lý từ 1% tới 15% số tiền thu từ những người vi phạm.

                                                                                    (Nguồn: CCID – FAS)

 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định