BVNTD

Cơ quan chống độc quyền Nga đã phạt công ty Rostelecom 630 nghìn Rub

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

On 25th July 2011, Sverdlovsk OFAS Russia found that “Rostelecom” OJSC, within the в the group of persons with “Uralsvyazinform” OJSC, violated Part 1 Article 14 of the Federal Law “On Protection of Competition”. Ngày 25 Tháng 7 năm 2011, Cơ quan chống độc quyền Nga tại Sverdlovsk đã có những bằng chứng Công ty Rostelecom vi phạm Phần 1 Điều 14 của Luật Liên bang về bảo vệ cạnh tranh. The company changed the conditions of a local telephony contract for providing access to the services of inter-city and international telephone communications.Công ty đã thay đổi các điều kiện của hợp đồng dịch vụ viễn thông của các thuê bao điện thoại tại địa phương để cung cấp các dịch vụ viễn thông giữa các thành phố và viễn thông quốc tế cho các thuê bao này. In particular, “Rostelecom” OJSC replaced “MTT”OJSC – the provider of a network of international and inter-city telephone network preliminary selected by the subscribers, with another provider for “Rostelecom” OJSC.Cụ thể là Công ty Rostelecom đã thay thế nhà cung cấp dịch vụ của mạng lưới cung cấp dịch vụ liên Thành phố và mạng lưới cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế do chủ thuê bao lựa chọn. As a result, the competitor – “MTT”OJSC incurred losses. Kết quả là gây thiệt hại cho các đối thủ cạnh tranh là công ty cung cấp dịch vụ viễn thông “MTT” tại Sverdlovsk.

Sverdlovsk OFAS Russia issued two determinations to “Rostelecom” OJSC: to stop violating the antimonopoly law and to transfer the income gained as a result of the violation, to the federal budget. Cơ quan chống độc quyền Nga tại Sverdlovsk đã ban hành quyết định đối với Rostelecom để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật chống độc quyền và phạt hành chính 630 nghìn Rup nộp vào ngân sách liên bang.

The Head of Sverdlovsk OFAS Russia, Ms. Tatiana Kolotova, emphasised: “This case is interesting because we were able to suppress unfair competition on the market of international and inter-city communications that was demonopolized several years ago, and it has resulted in reducing the rates for these services”. Trưởng văn phòng chống độc quyền tại Sverdlovsk, bà Tatiana Kolotova, nhấn mạnh: “Trường hợp này chúng tôi đã ngăn chặn hành vi cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường dịch vụ viễn thông liên thành phố và quốc tế kết quả này đã tạo sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường viễn thông tại Sverdlovsk.

Minh Đạt theo FAS

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương