VCCA

Cơ quan chống độc quyền Nga đã phạt công ty Rostelecom 630 nghìn Rub

edf40wrjww2News:News_Content

On 25th July 2011, Sverdlovsk OFAS Russia found that “Rostelecom” OJSC, within the в the group of persons with “Uralsvyazinform” OJSC, violated Part 1 Article 14 of the Federal Law “On Protection of Competition”. Ngày 25 Tháng 7 năm 2011, Cơ quan chống độc quyền Nga tại Sverdlovsk đã có những bằng chứng Công ty Rostelecom vi phạm Phần 1 Điều 14 của Luật Liên bang về bảo vệ cạnh tranh. The company changed the conditions of a local telephony contract for providing access to the services of inter-city and international telephone communications.Công ty đã thay đổi các điều kiện của hợp đồng dịch vụ viễn thông của các thuê bao điện thoại tại địa phương để cung cấp các dịch vụ viễn thông giữa các thành phố và viễn thông quốc tế cho các thuê bao này. In particular, “Rostelecom” OJSC replaced “MTT”OJSC – the provider of a network of international and inter-city telephone network preliminary selected by the subscribers, with another provider for “Rostelecom” OJSC.Cụ thể là Công ty Rostelecom đã thay thế nhà cung cấp dịch vụ của mạng lưới cung cấp dịch vụ liên Thành phố và mạng lưới cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế do chủ thuê bao lựa chọn. As a result, the competitor – “MTT”OJSC incurred losses. Kết quả là gây thiệt hại cho các đối thủ cạnh tranh là công ty cung cấp dịch vụ viễn thông “MTT” tại Sverdlovsk.

Sverdlovsk OFAS Russia issued two determinations to “Rostelecom” OJSC: to stop violating the antimonopoly law and to transfer the income gained as a result of the violation, to the federal budget. Cơ quan chống độc quyền Nga tại Sverdlovsk đã ban hành quyết định đối với Rostelecom để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật chống độc quyền và phạt hành chính 630 nghìn Rup nộp vào ngân sách liên bang.

The Head of Sverdlovsk OFAS Russia, Ms. Tatiana Kolotova, emphasised: “This case is interesting because we were able to suppress unfair competition on the market of international and inter-city communications that was demonopolized several years ago, and it has resulted in reducing the rates for these services”. Trưởng văn phòng chống độc quyền tại Sverdlovsk, bà Tatiana Kolotova, nhấn mạnh: “Trường hợp này chúng tôi đã ngăn chặn hành vi cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường dịch vụ viễn thông liên thành phố và quốc tế kết quả này đã tạo sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường viễn thông tại Sverdlovsk.

Minh Đạt theo FAS

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định