BVNTD

Công bố Báo cáo thường niên năm 2019 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

29/04/2020

     Với mục đích tổng hợp các hoạt động đã triển khai trong năm 2019, xây dựng phương hướng và kế hoạch hoạt động cho năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã hoàn thiện và xin công bố "Báo cáo thường niên năm 2019".

     Toàn văn báo cáo xin đính kèm tại đây.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương