BVNTD

Công bố Báo cáo thường niên năm 2019 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

29/04/2020

     Với mục đích tổng hợp các hoạt động đã triển khai trong năm 2019, xây dựng phương hướng và kế hoạch hoạt động cho năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã hoàn thiện và xin công bố "Báo cáo thường niên năm 2019".

     Toàn văn báo cáo xin đính kèm tại đây.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Thành phố Hà Nội. Hội thảo l