VCCA

Công ty Bitzio hoãn thương vụ mua lại công ty quảng cáo trực tuyến DigiSpace Solutions

edf40wrjww2News:News_Content

Theo giám đốc điều hành của Bitzio, DigiSpace là một phần có ý nghĩa đối với chiến lượng tăng trưởng của công ty. Công ty này đã chuyển các nghĩa vụ tới bên bán và dự định kết thúc giao dịch vào tháng Giêng năm 2012. Tuy nhiên, có những lý do hành chính khiến giao dịch không được hoàn tất đúng dự định

Bitzio là một công ty tập trung vào các ứng dụng điện thoại thông minh, tối ưu các giải pháp quảng cáo và mạng xã hội trực tuyến. Công ty làm việc trực tiếp với các công ty phát triển ứng dụng trên điện thoại di động nhằm cải thiện các giải pháp quảng cáo, chuyển đổi doanh số bán hàng, doanh thu và lợi nhuận

DigiSpace Solutions – có trụ sở tại San Diego, CA là công ty cung cấp các giải pháp và chiến lược quảng cáo trực tuyến. Hồi tháng 10 năm 2011, công ty này được xếp vào danh sách 500 các công ty tư nhân có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực Bắc Mỹ trên tổng số 5000 công ty, xếp hạng bởi tạp chí Inc.Magazine. Việc tuyển chọn danh sách này dựa trên sự tăng trưởng doanh thu từ năm 2007 đến năm 2010, lợi nhuận. Doanh thu tối thiểu năm 2007 phải đạt 100.000 đô la và doanh thu tối thiểu năm 2010 phải đạt 2 triệu đô la. Ngoài ra để được xếp hạng, các công ty phải có trụ sở tại Hoa Kỳ, là công ty tư nhân, và có các chi nhành không độc lập tính tới 31 tháng 12 năm 2010

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định