BVNTD

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Nhóm chuyên gia Cạnh tranh ASEAN (AEGC) năm 2020

16/06/2020

     Tham dự Cuộc họp có đại diện cơ quan cạnh tranh các nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và một số chuyên gia đến từ Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) và Ủy ban Cạnh tranh I-ta-lia chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng phó với Covid 19.  Ông Iskandar Ismail, Chủ tịch AEGC năm 2019, thay mặt cho Ủy ban Cạnh tranh Ma-lai-xia (MyCC) cảm ơn các thành viên đã ủng hộ, hợp tác và triển khai rất tốt các công việc của Nhóm AEGC trong năm vừa qua. Ông Iskandar Ismail cũng rất hân hạnh và trân trọng chuyển giao chức Chủ tịch AEGC năm 2020 cho Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng với hi vọng rằng cơ quan cạnh tranh Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và nhiệm vụ của AEGC trong năm 2020.

     Theo đó, Ông Trịnh Anh Tuấn đã có bài phát biểu khai mạc Cuộc họp, nhấn mạnh rằng các nước thành viên ASEAN cần tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt các công việc theo Kế hoạch hành động Cạnh tranh ASEAN 2025 (ACAP 2025). Trong năm vừa qua, Nhóm AEGC đã hoàn thành được 04 hoạt động ưu tiên trong ACAP gồm: (i) Tài liệu hướng dẫn rà soát chính sách và luật cạnh tranh các nước ASEAN; (ii) Tài liệu đào tạo nội bộ cho các cơ quan cạnh tranh ASEAN; (iii) Bộ công cụ xây dựng các chiến lực thực thi quốc gia về chính sách và luật cạnh tranh và (iv) Nghiên cứu về sự tương đồng, khác biệt về pháp luật cạnh tranh các nước ASEAN.

     Trong năm 2020, Nhóm AEGC cần tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm đạt được Mục tiêu chiến lược hướng tới ACAP 2025, cụ thể như sau:

     (i) Xây dựng nghiên cứu hợp tác giữa các cơ quan cạnh tranh ASEAN trong các vụ việc cạnh tranh xuyên biên giới;

     (ii) Xây dựng nghiên cứu về ngoại lệ và miễn trừ trong Luật Cạnh tranh các nước ASEAN;

     (iii) Xây dựng Hướng dẫn khu vực về chính sách và luật cạnh tranh ASEAN;

     (iv) Xây dựng khuyến nghị về thủ tục chuẩn trong thực thi chính sách và luật cạnh tranh ASEAN;

     (v) Rà soát giữa kỳ việc triển khai thực hiện ACAP  tại các nước ASEAN; gồm: đánh giá hiệu quả của từng hoạt động đã thực hiện theo ACAP 2025, phân tích mức độ phù hợp và kế hoạch triển khai, xác định các yếu tố có thể ảnh hưởng tới việc thực hiện ACAP, đánh giá sự tương thích giữa ACAP và Kế hoạch tổng thể của Cộng đồng Kinh tế ASEAN, và xây dựng Kế hoạch thực hiện 05 năm tiếp theo.

     Tại cuộc họp, Ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch AEGC năm 2020 cho rằng các thành viên AEGC cần tập trung nguồn lực nhằm triển khai các hoạt động nêu trên theo đúng tiến độ đã đề ra. Với vai trò là Chủ tịch AEGC năm 2020, Việt Nam sẽ luôn thể hiện vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy hợp tác chung và toàn diện khu vực ASEAN trong lĩnh vực chính sách và luật cạnh tranh.

     Các thành viên AEGC cũng thống nhất về lịch họp và kế hoạch cho Cuộc họp thường kỳ AEGC lần thứ 25 sắp diễn ra, dự kiến vào Quý III năm 2020./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương