VCCA

Cục Quản lý cạnh tranh điều tra, xử lý Công ty Cổ phần Trường Xuân Thịnh về hành vi vi phạm Luật Cạnh tranh.

edf40wrjww2News:News_Content

Sau quá trình thu thập chứng cứ, tài liệu, ngày 18 tháng 3 năm 2011, Cục QLCT  đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-QLCT về việc điều tra sơ bộ đối với Công ty Cổ phần Trường Xuân Thịnh. Nhận định dấu hiệu vi phạm của Công ty Trường Xuân Thịnh là rõ ràng, ngày 05 tháng 5 năm 20111, Cục QLCT đã ra Quyết định điều tra chính thức đối với Công ty này. Ngày 21 tháng 7 năm 2011, Cục QLCT đã ban hành Quyết định số 160/QĐ-QLCT về việc xử lý vi phạm Luật Cạnh tranh đối với hành vi “quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh” của Công ty Cổ phần Trường Xuân Thịnh. Hành vi của Công ty Trường Xuân Thịnh đã vi phạm Khoản 3 Điều 45 Luật Cạnh tranh, theo đó Công ty Trường Xuân Thịnh phải chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời phải nộp phạt 40 triệu đồng. Công ty Công ty Cổ phần Trường Xuân Thịnh đã nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử lý của Cục QLCT.

 

(Nguyễn Phương Trà My)


tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định