VCCA

Cục Quản lý cạnh tranh điều tra, xử lý Công ty Hữu Lạc do có hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

edf40wrjww2News:News_Content

Kết quả điều tra cho thấy nội dung quảng cáo một số sản phẩm của Công ty TNHH MTV Hữu lac đã sai lệch so với tính năng, công dụng, giá trị thực tế của chúng.Các quảng cáo này có tính thổi phồng, có thể khiến khách hàng/ người tiêu dùng gây nhầm lẫn và hiểu sai lệch về tính năng, công dụng của  các sản phẩm này.

Căn cứ vào qui định của Luật Cạnh tranh, ngày 22 tháng 3 năm 2012, Cục trưởng Cục QLCT đã ban hành quyết định số 26/QĐ-QLCT về việc xử lý vụ việc cạnh tranh, xử phạt Công ty Hữu Lạc mức phạt tổng cộng 40 triệu đồng do có hành vi Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm qui định tại khoản 3, Điều 45 Luật Cạnh tranh. Công ty TNHH MTV Hữu Lạc đã thi hành án phạt.

Nguyễn Phương Trà My

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định