VCCA

Cục Quản lý cạnh tranh ra mắt Báo cáo Hoạt động thường niên năm 2011

edf40wrjww2News:News_Content

Năm 2011 cũng là năm đánh dấu những tiến bộ đáng kể của Cục trong công tác phòng vệ thương mại. Lần đầu tiên, Cục QLCT đã tư vấn cho Chính phủ sử dụng thành công công cụ giải quyết tranh chấp quốc tế của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để bảo vệ các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam trước việc bị áp thuế chống bán phá giá đối với các mặt hàng tôm xuất khẩu vào thị trường Mỹ
            Bên cạnh việc triển khai các nhiệm vụ chính, Cục đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ Cục thông qua các chương trình đào tạo, hợp tác trao đổi kinh nghiệm, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước. Cục QLCT tiếp tục tư vấn, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp ứng phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ của nước ngoài. Cục QLCT cũng đã hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm các vụ kiện chống bán phá giá đối với các hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường các nước trọng điểm.

Với mục đích tổng hợp, đánh giá hiệu quả các hoạt động trong năm 2011 đồng thời đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động cho năm 2012, Cục QLCT đã xây dựng và hoàn thiện “Báo cáo hoạt động năm 2011” như một ấn phẩm về các hoạt động đã, đang và sẽ thực hiện trong tương lai để các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp tiện theo dõi và phối hợp hoạt động.

Để có bản báo cáo đầy đủ xin vui lòng download tại đây

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định