BVNTD

Cục Quản lý cạnh tranh thông báo tuyển chọn chuyên gia tư vấn tham gia “Xây dựng báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế’’

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Chi tiết thông tin xin xem tại file đính kèm. 
      
        Hoặc liên hệ trực tiếp:

Anh  Nguyễn Hữu Trường Hưng

Ban Giám sát và Quản lý cạnh tranh

Email: hungnht@moit.gov.vn

Tel: 84-4-22205014               

Cục Quản lý cạnh tranh xin trân trọng thông báo./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương