VCCA

Cục Quản lý cạnh tranh thông báo tuyển chọn chuyên gia tư vấn tham gia “Xây dựng báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế’’

edf40wrjww2News:News_Content
Chi tiết thông tin xin xem tại file đính kèm.
Hoặc liên hệ trực tiếp:
Anh  Nguyễn Hữu Trường Hưng
Ban Giám sát và Quản lý cạnh tranh
Tel: 84-4-22205014               
Cục Quản lý cạnh tranh xin trân trọng thông báo.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định