VCCA

Cục Quản lý cạnh tranh thông báo tuyển chọn chuyên gia tư vấn tham gia “Xây dựng báo cáo đánh giá môi trường cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế’’

edf40wrjww2News:News_Content

Chi tiết thông tin xin xem tại file đính kèm.

Hoặc liên hệ trực tiếp:

Anh  Nguyễn Hữu Trường Hưng

Ban Giám sát và Quản lý cạnh tranh

Tel: 84-4-22205014               

Email: hungnht@moit.gov.vn

Cục Quản lý cạnh tranh xin trân trọng thông báo./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định