BVNTD

Cuộc họp cấp cao Đông Á về Chính sách cạnh tranh lần thứ 11 và Hội nghị về Chính sách và Luật cạnh tranh Đông Á lần thứ 9

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Tham dự Cuộc họp có đại diện cơ quan cạnh tranh khu vực Đông Á. Ngoài các đại biểu tham dự Cuộc họp EATOP, Hội nghị EAC còn có sự tham gia của cơ quan quản lý liên quan và cộng đồng doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh.

Là một sự kiện cạnh tranh thường niên của khu vực Đông Á, Cuộc họp EATOP lần thứ 11 này tập trung vào các nội dung: (i) cập nhập tình hình thực thi và định hướng phát triển về Luật và Chính sách cạnh tranh khu vực Đông Á; (ii) xây dựng cơ chế hợp tác khu vực nhằm thúc đẩy việc thực thi hiệu quả chính sách cạnh tranh tại Đông Á và (iii) đưa ra triển vọng trong khuôn khổ hợp tác của EATOP.

Được tổ chức song song với Cuộc họp EATOP trong những năm gần đây, Hội nghị EAC được cho là diễn đàn để cơ quan cạnh tranh khu vực Đông Á có dịp nhìn nhận và chia sẻ kinh nghiệm thực thi pháp luật cạnh tranh hiệu quả, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp một cách tối đa nhất góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của toàn khu vực. Hội nghị năm nay tập trung vào các nội dung liên quan đến việc nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác xây dựng văn hóa cạnh tranh khu vực và hướng tới việc xây dựng mô hình cơ quan cạnh tranh độc lập và hiệu quả.

(Phòng Hợp tác quốc tế – Cục Quản lý cạnh tranh)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương