BVNTD

Đại hội Đảng bộ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhiệm kỳ 2020 – 2025

27/05/2020

     Tham dự Đại hội, về phía Đảng ủy Bộ Công Thương có đồng chí Phan Văn Bản – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương; đồng chí Lê Hoàng Oanh – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương; các đồng chí trong Đảng ủy Bộ Công thương. Về phía Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng có đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân – Bí thư Đảng bộ Cục, Cục trưởng; đồng chí Trịnh Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng bộ Cục, Phó Cục trưởng và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

     Ngày 28/8/2017, Đảng bộ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Đảng bộ Cục CT&BVNTD) được thành lập trên cơ sở tiền thân là Đảng bộ Cục Quản lý cạnh tranh (cũ). Là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương, Đảng bộ Cục CT&BVNTD hiện có 33 đảng viên, trong đó có 29 đảng viên chính thức và 4 đảng viên dự bị.

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân – Bí thư Đảng bộ Cục, Cục trưởng phát biểu khai mạc Đại hội

     Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Đảng ủy Cục CT&BVNTD tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ đoàn kết, nỗ lực, bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Công thương và các chương trình, kế hoạch công tác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tập thể Đảng bộ Cục đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Trịnh Anh Tuấn  – Phó Bí thư Đảng bộ Cục, Phó Cục trưởng trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 trước Đại hội

     Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Đảng bộ Cục CT&BVNTD đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị quan trọng như:

     – Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật Cạnh tranh 2018, 02 Nghị định hướng dẫn thực thi Luật Cạnh tranh 2018, 02 Nghị định liên quan đến quản lý và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, 01 Thông tư của Bộ Công Thương về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đăng ký hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung, 01 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

     – Về quản lý cạnh tranh: tăng cường triển khai kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế trên thị trường; thẩm định và trả lời trên 10 hồ sơ thông báo tập trung kinh tế theo quy định của Luật Cạnh tranh 2004; tiếp nhận và xử lý 05 hồ sơ thông báo tập trung kinh tế theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018; tiến hành điều tra tiền tố tụng trên 50 vụ việc trên nhiều thị trường, lĩnh vực, ngành nghề để thu thập, xác minh các thông tin, dấu hiệu về các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh, trên cơ sở đó khởi xướng điều tra để chuyển Hội đồng cạnh tranh xử lý, điều tra và xử lý 20 vụ việc cạnh tranh không lành mạnh với tổng số tiền xử phạt 1 tỷ 621 triệu đồng.

     – Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp: Xử phạt gần 20 doanh nghiệp bán hàng đa cấp có hành vi vi phạm pháp luật về bán hàng đa cấp với tổng số tiền phạt trên 4 tỷ đồng; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của nhiều doanh nghiệp.

     – Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Tới thời điểm hiện tại, hoạt động bảo vệ người tiêu dùng của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đã có nhiều dấu ấn nổi bật; trên cả nước đã có 57 Hội Bảo vệ người tiêu dùng. Tổng đài Tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại đầu số 1800.6838 tiếp nhận trung bình năm là 8.000 cuộc gọi tới, tỷ lệ cuộc gọi được trả lời, tư vấn là gần 60%. Cùng với đó, số lượng khiếu nại chính thức tới Cục duy trì ở mức 600-700 hồ sơ khiếu nại trung bình năm. Tỷ lệ giải quyết khiếu nại thành công tại Cục luôn ở mức cao, trên 95%.

     Cục đã tiếp nhận và xử lý gần 4.500 bộ hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; số lượng hồ sơ đăng ký tăng hơn gấp 7 lần so với giai đoạn 2012 – 2016; 100% hồ sơ xử lý đúng thời hạn quy định.

     Trong nhiệm kỳ qua, Cục đã thực hiện tốt công tác cải cách các thủ tục hành chính với kết quả là bãi bỏ 05 thủ tục hành chính và 02 thủ tục hành chính về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; cắt giảm thủ tục hành chính về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với 04 sản phẩm trong lĩnh vực ngân hàng và lĩnh vực bảo hiểm.

     Công tác tư tưởng chính trị của Đảng bộ Cục đã đi vào chiều sâu hơn, công tác xây dựng củng cố tổ chức đảng, đoàn thể cũng đã đi vào nề nếp và ngày càng có trọng điểm, có chất lượng, không ngừng nâng cao tính chiến đấu của đảng trong mọi lĩnh vực.

     Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Đảng bộ Cục đã hai lần được đón Đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cấp trên, cụ thể: Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư năm 2018 và Đoàn Giám sát chuyên đề của Đảng ủy Bộ Công Thương năm 2019.

     Hướng tới mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Cục CT&BVNTD phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên tham dự học tập quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương Khóa XIII; 100% các chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 15% đảng viên đủ tiêu chuẩn xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên vi phạm kỷ luật; và kết nạp được từ 06 đảng viên mới là các quần chúng ưu tú.

Đồng chí Phan Văn Bản – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo Đại hội

     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Văn Bản nhất trí với phương hướng, mục tiêu mà Đảng bộ Cục CT&BVNTD đề ra, đồng thời ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Cục CT&BVNTD đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Phan Văn Bản đề nghị Đảng bộ Cục CT&BVNTD: (1) Tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; (2) Tiếp tục tập trung lãnh đạo các đảng viên, công chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Bộ giao; (3) Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ; (4) Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên.

Các đồng chí đảng viên tham gia bầu cử

     Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đảng bộ Cục CT&BVNTD đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 07 đồng chí, trong đó, đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân – Cục trưởng Cục CT&BVNTD đã trúng cử chức danh Bí thư Đảng bộ Cục CT&BVNTD. Phiên thứ nhất của Đảng ủy Cục đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy Cục, trong đó đồng chí Trịnh Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Cục trưởng là chủ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đại hội cũng đã bầu ra 03 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương.

Ban chấp hành Đảng bộ Cục CT&BVNTD nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

     Toàn thể các đảng viên tham dự Đại hội đã nhất trí tán thành Nghị quyết Đại hội. Sau Đại hội, Đảng ủy Cục CT&BVNTD có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch cụ thể nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết mà Đại hội đã thông qua. Đại hội Đảng bộ Cục CT&BVNTD đã kết thúc thành công, tốt đẹp./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương