BVNTD

Đăng tuyển thuê chuyên gia tư vấn xây dựng “Báo cáo kinh nghiệm quốc tế về thực thi pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực kinh tế nền tảng số”

22/07/2021

     Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng” do Chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đăng thông báo tuyển chọn chuyên gia tư vấn trong nước tham gia thực hiện “Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về thực thi pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực kinh tế nền tảng số”. Cụ thể, chuyên gia sẽ thực hiện xây dựng Báo cáo nghiên cứu theo yêu cầu ghi tại Điều khoản tham chiếu đính kèm.
Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
    1. Sơ yếu lý lịch
    2. Đề xuất nghiên cứu
    3. Chi phí tiến hành nghiên cứu     
     Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp hoặc qua email bắt đầu từ ngày 01/7/2021 đến trước ngày 15/7/2021 theo thông tin liên hệ dưới đây:
     CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG
     Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
     Liên hệ: Nguyễn Thị Mỹ Linh.   
     Email: LinhNTHM@moit.gov.vn

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương