BVNTD

Đăng tuyển thuê chuyên gia tư vấn xây dựng “Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể của vụ việc cạnh tranh và đề xuất xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể cho Việt Nam”

15/09/2020

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng” do Đại sứ quán Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (VCCA) cần tuyển chuyên gia tư vấn xây dựng “Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể của vụ việc cạnh tranh và đề xuất xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể cho Việt Nam”. Cụ thể, chuyên gia sẽ thực hiện xây dựng Báo cáo nghiên cứu theo yêu cầu ghi tại Điều khoản tham chiếu đính kèm .

Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp hoặc gửi qua email bắt đầu từ ngày 15/9/2020 đến trước 17h ngày 28/9/2020:

  • Nộp trực tiếp tại:

     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương

     Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

     Người liên hệ: Phạm Thị Thúy Nga hoặc

  • Gửi email tới địa chỉ: ngaptth@moit.gov.vn

     Tel: 84-24- 22205002/0914201122              Fax: 84-24-22205003          

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương