BVNTD

Đăng tuyển thuê công ty tư vấn thực hiện nghiên cứu “Thực trạng cạnh tranh trên thị trường phân phối dược phẩm tại Việt Nam”

10/06/2020

     Cụ thể, công ty tư vấn sẽ thực hiện thu thập thông tin thị trường, tiến hành phỏng vấn trực tiếp và khảo sát bằng bảng hỏi để đánh giá thực trạng cạnh tranh trên thị trường phân phối dược phẩm tại Việt Nam. Thông tin cụ thể được đính kèm.

     Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp/qua email bắt đầu từ ngày 10/6/2020 đến trước 17h ngày 22/6/2020 tại:

     CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG, BỘ CÔNG THƯƠNG

     Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

     Website: www.vcca.gov.vn

     Liên hệ: Anh Tiêu Quang Khánh. Email: khanhtiq@moit.gov.vn

     Tel: 84-24- 22205002              Fax: 84-24-22205003  

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Thành phố Hà Nội. Hội thảo l