VCCA

Doanh thu toàn cầu của một số Công ty Bán hàng trực tiếp trong năm 2011

edf40wrjww2News:News_Content

Tổng kết doanh thu của các công ty này là 19 tỷ và 872 triệu Đô la Mỹ trong năm 2010. Trong năm 2011 con số này đã đạt đến 21 tỷ và 701 triệu đô la mỹ, tăng 1 tỷ 829 triệu đô la Mỹ tương ứng với 9,2% của tổng doanh thu

Herbalife có kết quả tăng trưởng cao nhất với 693 triệu đô la tương đương với 25,3%. Báo cáo cuối năm của công ty cho biết doanh thu sao thuế  đạt gần 3,5 tỷ đô la mỹ.  Tỷ lệ tăng trưởng cao nhất là của Visalus với 579,4%. Oriflame là công ty duy nhất có kết quả âm trong top 8.  Kết quả doanh thu quý 4 của công ty này thấp hơn kế hoạch do có nhu cầu giảm sút ở thị trường Châu âu, Trung đông và Châu phi và thị trường các nước thuộc Cộng đồng các Quốc gia độc lập CIS

STT

Tên Công ty

Doanh thu năm 2010

( triệu đô la Mỹ)

Doanh thu năm 2011

( triệu đô la Mỹ)

Tăng trưởng

 ( triệu đô la Mỹ)

% tăng trưởng

1

Avon

10731

11112

381

3,6%

2

Herbalife

2734

3427

693

25,3%

3

Tupperware

2300

2585

285

12,4%

4

Oriflame

2007

1982

-25

-1,2%

5

Nu Skin

1537

1743

206

13,4%

6

USANA

518

582

64

12,4%

7

ViSalus

34

231

197

579,4%

8

Lifevantage

11

39

28

254,5%

 

Tổng doanh thu

19872

21701

1829

9,2%

 

Tổng hợp: Trà My – Ban Điều tra và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Nguồn http://www.businessforhome.org/2012/02/direct-selling-2011-growth-9-2-for-public-companies/

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định