BVNTD

Duff&Phelps đồng ý mua lại Pagemill Partners

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Với 25 nhân viên, công ty Pagemill tập trung vào các công ty công nghệ toàn cầu về quảng cáo trên thị trường tầm trung, cũng như các tổ chức mới nổi. Việc mua lại góp phần phát triển và chuyên nghiệp hóa các hoạt động M&A của Duff & Phelps và trong tương lai sẽ phát triển công nghệ của hãng.

Từ năm 2003, Pagemill Partners đã cung cấp dịch vụ định giá, tư vấn đầu tư cá nhân và tư vấn M&A. Công ty này đã làm được hơn 160 giao dịch- xấp xỉ 1/3 trong số đó là các thương vụ ngoài biên giới – trong các lĩnh vực như doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng, phần mềm ứng dụng; bán dẫn; Internet và truyền thông; giao tiếp; lưu trữ, an ninh; dịch vụ công nghệ; và các tiểu ngành khác. Pagemill Partners đã tư vấn cho các khách hàng về các giao dịch với Microsoft, IBM, Intel, GE, Oracle, Broadcom, Qualcomm và các doanh nghiệp hàng đầu khác

Duff&Phelps có hơn 1000 nhân viên phục vụ khách hàng tại các văn phòng ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Tại Hoa Kỳ, dịch vụ ngân hàng đầu tư cung cấp bởi Duff&Phelps Securities, tại Anh và Đức, dịch vụ tư vấn M&A cung cấp bởi Duff&Phelps Securities. Công ty Duff&Phelps Securities được cấp phép và giám sát bởi Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính. Dịch vụ ngân hàng đầu tư tại Pháp cũng được cung cấp bởi Duff&Phelps SAS

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương