BVNTD

FE SPORTS ẤN ĐỊNH GIÁ BÁN LẠI BỊ XỬ PHẠT 350.000 ĐÔLA TẠI ÚC

14/04/2021

Thông tin chung

Tháng 10 năm 2020, Tòa án Liên bang Úc ban hành quyết định xử phạt 350.000 Đôla đối với Công ty B & K Holdings (QLD) Pty Ltd, giao dịch với tên gọi FE Sports, về hành vi duy trì giá bán lại các sản phẩm xe đạp và thể thao mang nhãn hiệu Wahoo, Pirelli, 100%, 3T và Stages.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2017 cho đến tháng 6 năm 2019, FE Sports đã cung cấp 328 bản dự thảo hợp đồng với các đại lý bán lẻ hiện tại hoặc các đại lý đăng ký trở thành đại lý bán lẻ của FE Sports. Các bản dự thảo này đều chứa đựng các nội dung liên quan đến giá bán sản phẩm không thấp hơn giá bán lẻ được đề xuất (RRP). Trong 328 bản hợp đồng nêu trên, FE Sports đã ký kết thành công với 242 đại lý.  

FE đã quy định các mức giá bán lại đối với các sản phẩm trên website của công ty. Từ đó, đại lý phân phối bán lẻ có thể truy cập vào website và biết được giá bán lại của sản phẩm đó. Ngoài ra, công ty còn lưu giữ danh sách giá bán lại của các sản phẩm để yêu cầu các nhà đại lý tuân thủ theo chính sách bán hàng của công ty.

Ủy viên hội đồng cạnh tranh Sarah Court cho rằng: “Duy trì giá bán lại là hành vi phản cạnh tranh, hạn chế khả năng cạnh tranh về giá của các nhà bán lẻ và điều này có nghĩa là người tiêu dùng phải trả giá cao hơn cho sản phẩm đó, vì các nhà bán lẻ không được phép bán sản phẩm với giá thấp hơn giá nhà sản xuất quy định.”

Các nội dung trong Hợp đồng đại lý của FE Sports ấn định giá bán lại

          Hợp đồng phân phối giữa FE Sports và các đại lý phân phối chứa đựng một số nội dung ấn định giá bán lại vi phạm pháp luật cạnh tranh tại Úc, cụ thể như sau:

Liên quan đến các sản phẩm 3T, 100% hoặc Stages: “Đại lý được phép quảng cáo và quảng bá các sản phẩm [Thương hiệu] thông qua trang chủ internet của mình với điều kiện không được tham chiếu đến mức giá nào khác ngoài RRP. Trong mọi trường hợp, Đại lý không được quảng cáo giảm giá sản phẩm”;

Lên quan đến các sản phẩm Wahoo Fitness: “Đại lý được phép quảng cáo và quảng bá Sản phẩm Wahoo Fitness thông qua trang chủ internet của mình với bất kỳ mức giá nào, nhưng không được thấp hơn RRP. Trong mọi trường hợp, Đại lý không được giảm giá sản phẩm Wahoo Fitness thấp hơn giá RRP hoặc thông qua bất kỳ trang website nào khác để bán sản phẩm thấp hơn giá RRP. Hơn nữa, Đại lý đồng ý rằng vi phạm điều khoản này sẽ dẫn tới chấm dứt hợp đồng ngay lập tức mà không cần phải thông báo.

Liên quan đến các sản phẩm Pirelli PZero Velo: “Đại lý được phép quảng cáo và quảng bá Sản phẩm Pirelli PZero Velo thông qua trang chủ internet của mình với điều kiện chỉ tham chiếu tới mức giá RRP. Trong mọi trường hợp, Đại lý không được bán giảm giá sản phẩm Pirelli PZero Velo so với mức giá RRP”.

Trong Hợp đồng đại lý, thuật ngữ giá bán lẻ đề xuất RRP không được định nghĩa chi tiết, bên cạnh đó hợp đồng cũng không chỉ ra rằng giá RRP là giá của tất cả các hàng hóa mà đại lý đăng ký phân phối bán lẻ hay chỉ một số sản phẩm nhất định. Cơ quan cạnh tranh Úc ACCC đã chứng minh được rằng FE Sports cung cấp quyền truy cập cho các đại lý bán lẻ để đăng nhập vào mạng nội bộ giữa Công ty và hệ thống đại lý. Trong mạng nội bộ đó, các giá bán lẻ đề xuất RRP được đăng tải đối với từng loại sản phẩm. Giá RRP trên mạng nội bộ này là giá RRP mà Hợp đồng đại lý đã đề cập.

Bên cạnh đó, theo cơ quan cạnh tranh Úc, trước khi ký kết Hợp đồng đại lý để trở thành nhà phân phối của FE Sports, các đại lý này đều được FE Sports gửi một bản thỏa thuận kinh doanh, trong đó có những nội dung như sau: 

·        “Sau khi nhận được thoả thuận, các Đại lý tiến hành đặt hàng hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh theo các điều khoản của Thỏa thuận này được hiểu như là một cấu thành đề nghị trở thành Đại lý phân phối bán lẻ của sản phẩm …… do công ty FE Sports sản xuất”. 

·        “Đề nghị trở thành phân phối sản phẩm FE Sports của Đại lý được chấp thuận bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử hoặc bằng việc FE Sports cung cấp hàng hóa cho Đại lý hoặc thông qua các hình thức khác phù hợp với bản thỏa thuận nêu trên”. 

Hành vi ấn định giá bán lại của FE Sports

          Theo Tòa an Liên ban Úc, với cách thức quy định nội dung nêu trên trong Hợp đồng đại lý, FE Sports đã thực hiện:

–        Phát hành 328 thông báo tới các Đại lý bán lẻ/Đại lý đề nghị trở thành nhà bán lẻ về việc FE Sports sẽ không cung cấp sản phẩm cho Đại lý trừ khi Đại lý đồng ý bán sản phẩm đã chỉnh định với mức giá không thấp hơn giá RRP. Với mỗi một thông báo như vậy, tòa án cho rằng FE Sports đã thực hiện hành vi ấn định giá bán lại.

–        Ký kết 242 Hợp đồng phân phối với các Đại lý bán lẻ có chứa đựng các nội dung ấn định giá bán lại nêu trêu. Với mỗi một Hợp đồng có chứa các nội dung ấn định giá bán lại được ký kết, FE Sports đã thực hiện hành vi ấn định giá bán lại.

–        Việc FE Sport tham chiếu giá bán lại sản phẩm tới giá RRP tạo nên cấu thành “giá được chỉ định” hoặc giá “sẽ được chỉ định” bởi FE Sports. Hơn thế nữa, việc tham chiếu đến RRP đã tạo thành một “công thức” do FE Sports chỉ định từ đó các đại lý phân phối xác định giá bán lẻ của mình trên thị trường.

          Với các quan điểm nêu trên, Tòa án Liên ban Úc đã tuyên bố FE Sports vi phạm hành vi duy trì giá bán lại quy định tại Chương 80 Luật Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Úc. 

Tin bài được tổng hợp từ các bài tìn tại đường link sau:

https://www.accc.gov.au/media-release/fe-sports-allegedly-engaged-in-resale-price-maintenance

https://www.accc.gov.au/media-release/fe-sports-to-pay-350000-penalty-for-resale-price-maintenance

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương