BVNTD

Giảm 50% một số loại phí trong lĩnh vực cạnh tranh đến hết năm 2020

18/06/2020

     Theo đó, ngày 12 tháng 6 năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 58/2020/TT-BTC cho phép giảm mức phí áp dụng trong lĩnh vực cạnh tranh bao gồm: phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh.

     Các đối tượng được áp dụng trong Thông tư bao gồm: (1) Tổ chức, cá nhân khi được cơ quan quản lý cạnh tranh có thẩm quyền xử lý vụ việc cạnh tranh; giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh; (2) Cơ quan quản lý cạnh tranh có thẩm quyền xử lý vụ việc cạnh tranh; giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh; (3) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp phí xử lý vụ việc cạnh tranh; phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh.

     Mức phí áp dụng trong Thông tư 58/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 đã giảm 50% so với mức phí quy định tại Thông tư 251/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016, cụ thể như sau:

Loại phí

Mức phí theo Thông tư 58/2020/TT-BTC

Mức phí theo Thông tư 251/2016/TT-BTC

Phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

5.000.000 đồng/hồ sơ

10.000.000 đồng/hồ sơ

Phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh:

25.000.000 đồng/hồ sơ

50.000.000 đồng/hồ sơ

     Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 27/7/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

     Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, mức thu trên sẽ trở lại theo quy định tại Thông tư số 251/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

     Xem toàn văn Thông tư số 58/2020/TT-BTC tại đây./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Thành phố Hà Nội. Hội thảo l