BVNTD

Hiệp hội chống độc quyên liên bang Nga (FAS) phạt trung tâm y tế quốc tế

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Trước đó FAS đã thừa nhận rằng Trung tâm y tế quốc tế Uro-Pro đã vi phạm vào các điều luật về quảng cáo. Đồng thời FAS cũng đã đưa ra quyết định nhằm xử phạt những vi phạm này.

Đoạn quảng cáo  được Trung tâm y tế quốc tế Uro-Pro thực hiện trên tạp chí Krasota&Zdororovye trong tháng 13 năm 2007 ( số 12(93)) và tháng 4 năm 2008 (số 4 (97)) có độ dài thấp hơn tiêu chuẩn mà pháp luật quy định (Cụ thể là thấp hơn 5%), vi phạm vào Phần 7 điều 24 của Bộ luật liên bang về quảng cáo
                                                                               (Nguồn: CCID – FAS)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương