VCCA

Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục mâu thuẫn trong vấn đề công nhận nền kinh tế thị trường (KTTT) của Trung Quốc

edf40wrjww2News:News_Content

Thêm vào đó, Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh rằng, việc Điều 15 Cam kết gia nhập WTO của Trung Quốc sẽ hết hạn vào ngày 11 tháng 12 năm 2016 không đồng nghĩa với việc Trung Quốc sẽ tự động được công nhận là nước có nền KTTT. Việc Trung Quốc có được công nhận là nước có nền KTTT hay không phụ thuộc vào việc Trung Quốc có đáp ứng được các tiêu chí để được công nhận là nước có nền KTTT theo quy định nội luật của từng nước Thành viên WTO (đối với Hoa Kỳ, vấn đề này là do Bộ Thương mại Hoa Kỳ – USDOC xem xét, quyết định).

Phản hồi lại các ý kiến của Hoa Kỳ, đại diện của Trung Quốc tại cuộc họp thừa nhận rằng việc Điều 15 hết hiệu lực không đồng nghĩa với việc các nước buộc phải công nhận KTTT cho Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh và yêu cầu các nước thành viên WTO tuân thủ đúng nghĩa vụ quy định tại Điều 15, theo đó sẽ chấm dứt cách tiếp cận thông qua sử dụng nước thay thế trong việc tính toán biên độ phá giá cho hàng xuất khẩu của Trung Quốc.

Trước đó, Nghị viện Châu Âu cũng đã thông qua Nghị quyết không mang tính lập pháp rằng Liên minh châu Âu sẽ không công nhận quy chế KTTT cho Trung Quốc vào ngày 11/12/2016 (bất chấp sự ủng hộ của một số nước thành viên).  Uỷ viên châu Âu Vytenis Andriukaitis cũng cho biết rằng Hội đồng châu Âu (EC) đang nghiên cứu một bộ các quy tắc mới trong đó có bao gồm một hệ thống phòng vệ thương mại mạnh và đảm bảo phù hợp với các quy tắc WTO.

(Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài tổng hợp)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định