BVNTD

Hoạt động của các hiệp hội ngành nghề dưới góc nhìn của Ủy ban cạnh tranh Malaysia

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content
   (a)    hành vi chia sẻ các thông tin thương mại nhạy cảm;
(b)   hành vi ấn định giá
MyCC nhấn mạnh rằng nhiều hiệp hội thường tiến hành thu thập số liệu thống kê về ngành nghề rồi sau đó chia sẻ các số liệu này với các doanh nghiệp thành viên của hiệp hội. Những thông tin như vậy thường chủ yếu là các thông tin nhạy cảm liên quan đến hoạt động thương mại của các doanh nghiệp (ví dụ như thông tin về doanh số bán lẻ, thị phần của các doanh nghiệp thành viên). Việc các doanh nghiệp trong ngành nắm quá rõ các thông tin liên quan tới các đối thủ cạnh tranh khác đặc biệt các thông tin về giá ở một khía cạnh nào đó sẽ làm giảm yếu tố bất định trong kinh doanh mà đây là yếu tố cần có cho một thị trường cạnh tranh. Như vậy, việc chia sẻ thông tin thương mại nhạy cảm giữa các đối thủ cạnh tranh sẽ làm giảm cạnh tranh trên thị trường và do đó đây là hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh.
MyCC nhấn mạnh rằng thỏa thuận ấn định giá là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật cạnh tranh. Mặc dù ở Malaysia, các doanh nghiệp thành viên thường trông chờ các hiệp hội của mình đưa ra những chỉ đạo, định hướng hoặc ít nhất cũng là những hướng dẫn liên quan đến việc định giá bán sản phẩm. MyCC một lần nữa nhấn mạnh rằng hành vi như trên của hiệp hội là sự vi phạm nghiêm trọng pháp luật cạnh tranh. Theo đó, MyCC khuyến nghị các hiệp hội và các doanh nghiệp thành viên nên tập thói quen không thảo luận về giá hoặc bất cứ vấn đề nào liên quan tới giá trong các cuộc họp của mình.
MyCC đề nghị các hiệp hội đưa ra một số quy định cần phải tiến hành, bao gồm việc:
(a)                         rà soát những quy định của hiệp hội cần phải hủy bỏ, ví dụ như quy định về việc gia nhập hiệp hội, điều khoản mẫu, tiêu chuẩn hành vi của doanh nghiệp thành viên trong trường hợp các quy định này có khả năng dẫn tới việc loại bỏ sự tham gia thị trường của các doanh nghiệp khác.
(b)                         xây dựng danh sách các hành vi “được phép” và “không được phép” triển khai trong các cuộc họp để chắc chắn với các doanh nghiệp thành viên về những hành vi có thể hoặc không thể được phép tiến hành.
(c)                         yêu cầu các doanh nghiệp thành viên hoàn thành việc đào tạo kiến thức về pháp luật cạnh tranh
MyCC cho biết sẽ có kế hoạch xuất bản Sổ tay hướng dẫn hoạt động cho của các hiệp hội trong thời gian tới. Đồng thời, MyCC cũng đưa ra các khuyến nghị về việc hiệp hội nên tìm kiếm những tư vấn pháp lý trong trường hợp có nghi ngờ về khả năng vi phạm luật cạnh tranh đối với các hành vi của mình.
Vào tháng 8 năm 2013, MyCC công bố đã hoàn thành bản nghiên cứu về hoạt động của hiệp hội và tổ chức ngành nghề liên quan đến hành vi ấn định giá và các loại phí đồng thời sẽ công bố nghiên cứu này trên website của Ủy ban trong thời gian tới.
Tại Việt Nam, việc chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp thành viên trong hiệp hội ngành nghề hiện tại không thuộc các hành vi bị cấm theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam. Tuy nhiên, liên quan đến các hành vi ấn định giá, các bên tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thường “núp bóng” dưới hình thức cuộc họp của hiệp hội để tiến hành các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Cục Quản lý cạnh tranh đã tiến hành điều tra một số vụ việc vi phạm pháp luật cạnh tranh có liên quan đến các hiệp hội như vụ việc bảo hiểm xe cơ giới năm 2008, vụ việc tấm lợp năm 2011.

 Nguồn: Phòng HTQT

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương