VCCA

Hội đồng cạnh tranh Ru-ma-ni tuyên phạt bốn công ty về hành vi thông thầu

edf40wrjww2News:News_Content

Căn cứ trên quy định của Luật Cạnh tranh, Hội đồng cạnh tranh Ru-ma-ni đã tuyên phạt bốn công ty với tổng mức phạt lên tới gần 5,6 triệu Euro do có hành vi thông thầu gian lận trong hai cuộc đấu thầu được tổ chức bởi S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A Medias[1] (công ty mời thầu đối với các hợp đồng dịch vụ truyền dẫn khí gas thiên nhiên). Hình thức xử phạt được áp dụng trong khuôn khổ của một cuộc điều tra nhắm tới một thỏa thuận thông thầu giữa những công ty này khi tham dự thầu trong các cuộc đấu thầu do TRANSGAZ S.A tổ chức trong giai đoạn 2009 – 2011 để được cung cấp các hợp đồng đối với dịch vụ truyền dẫn khí gas thiên nhiên.

Ông Bogdan Chiritoiu, Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh Ru-ma-ni cho biết cơ quan này có chứng cứ chứng minh cho việc những công ty này đã cùng thống nhất về nội dung bỏ thầu được đưa ra trong quá trình đấu thầu thông qua việc trao đổi các thông tin thương mại nhạy cảm. Ông Bogdan Chiritoiu cũng cho rằng thỏa thuận để thông đồng trong các cuộc đấu thầu là một trong những hành vi hạn chế cạnh tranh nghiêm trọng nhất.

Căn cứ vào các bằng chứng thu được trong cuộc điều tra, Hội đồng Cạnh tranh Ru-ma-ni tuyên phạt các công ty SC CONDMAG S.A. và SC INSPET S.A. lần lượt với số tiền vào khoảng 1 triệu Euro và 1,6 triệu Euro đối với việc tham gia thông thầu vào năm 2009 trong quá trình dự thầu cho hợp đồng dịch vụ truyền dẫn khí gas thiên nhiên theo tuyến Batimanu – Brazi để cung cấp gas cho Tổ hợp phát điện trung tâm Brazi. Hành vi thông thầu bao gồm việc trao đổi các thông tin bí mật và nhạy cảm trong hồ sơ dự thầu nhằm tạo điều kiện để cho SC INSPET thắng thầu theo một thỏa thuận đã đạt được trước đó giữa các bên.

Các công ty SC Moldocor S.A. và SC TMUCB bị tuyên phạt lần lượt số tiền vào khoảng 500.000 Euro và 2,5 triệu Euro đối với việc tham gia thông thầu vào năm 2011. Hành vi thông thầu được thực hiện thông qua việc hai công ty cùng bỏ giá thầu tương đương, do trước đó SC TMUCB đã gửi cho SC Moldocor các thông tin bí mật trong hồ sơ dự thầu trong đó có giá bỏ thầu
                                    
Phùng Văn Thành ( Ban điều tra hạn chế cạnh tranh, Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công thương)[1] SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A. MEDIAS

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định