BVNTD

Hội đồng cạnh tranh Ru-ma-ni tuyên phạt bốn công ty về hành vi thông thầu

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Căn cứ trên quy định của Luật Cạnh tranh, Hội đồng cạnh tranh Ru-ma-ni đã tuyên phạt bốn công ty với tổng mức phạt lên tới gần 5,6 triệu Euro do có hành vi thông thầu gian lận trong hai cuộc đấu thầu được tổ chức bởi S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A Medias[1] (công ty mời thầu đối với các hợp đồng dịch vụ truyền dẫn khí gas thiên nhiên). Hình thức xử phạt được áp dụng trong khuôn khổ của một cuộc điều tra nhắm tới một thỏa thuận thông thầu giữa những công ty này khi tham dự thầu trong các cuộc đấu thầu do TRANSGAZ S.A tổ chức trong giai đoạn 2009 – 2011 để được cung cấp các hợp đồng đối với dịch vụ truyền dẫn khí gas thiên nhiên.

Ông Bogdan Chiritoiu, Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh Ru-ma-ni cho biết cơ quan này có chứng cứ chứng minh cho việc những công ty này đã cùng thống nhất về nội dung bỏ thầu được đưa ra trong quá trình đấu thầu thông qua việc trao đổi các thông tin thương mại nhạy cảm. Ông Bogdan Chiritoiu cũng cho rằng thỏa thuận để thông đồng trong các cuộc đấu thầu là một trong những hành vi hạn chế cạnh tranh nghiêm trọng nhất.

Căn cứ vào các bằng chứng thu được trong cuộc điều tra, Hội đồng Cạnh tranh Ru-ma-ni tuyên phạt các công ty SC CONDMAG S.A. và SC INSPET S.A. lần lượt với số tiền vào khoảng 1 triệu Euro và 1,6 triệu Euro đối với việc tham gia thông thầu vào năm 2009 trong quá trình dự thầu cho hợp đồng dịch vụ truyền dẫn khí gas thiên nhiên theo tuyến Batimanu – Brazi để cung cấp gas cho Tổ hợp phát điện trung tâm Brazi. Hành vi thông thầu bao gồm việc trao đổi các thông tin bí mật và nhạy cảm trong hồ sơ dự thầu nhằm tạo điều kiện để cho SC INSPET thắng thầu theo một thỏa thuận đã đạt được trước đó giữa các bên.

Các công ty SC Moldocor S.A. và SC TMUCB bị tuyên phạt lần lượt số tiền vào khoảng 500.000 Euro và 2,5 triệu Euro đối với việc tham gia thông thầu vào năm 2011. Hành vi thông thầu được thực hiện thông qua việc hai công ty cùng bỏ giá thầu tương đương, do trước đó SC TMUCB đã gửi cho SC Moldocor các thông tin bí mật trong hồ sơ dự thầu trong đó có giá bỏ thầu
                                    
Phùng Văn Thành ( Ban điều tra hạn chế cạnh tranh, Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công thương)[1] SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A. MEDIAS

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương