BVNTD

Hội nghị phổ biến luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn tại tỉnh Gia Lai

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên để luật đi vào đời sống kinh tế xã hội của đất nước còn nhiều việc phải làm. Một trong những nhiệm vụ đó là tuyên truyền phổ biến nội dung Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho các đối tượng chịu sự tác động
      Nằm trong chương trình tuyên truyền phổ biến luật bảo vệ người tiêu dùng cho các tỉnh trong cả nước, ngày 5 tháng 01 năm 2011, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương phối hợp với Dự án STAR Plus và Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung luật bảo vệ người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn cho các đối tượng chịu sự tác động trong Tỉnh.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Phương Nam – Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, Ông Phan Vinh Quang – Phó Giám đốc Dự án STAR Plus, ông Huỳnh Ngọc Tục Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, đại diện các Sở, Ban, Ngành, Phòng kinh tế, Phòng kinh tế hạ tầng các quận huyện, đại diện các doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan truyền thông đến đưa tin.

Tại buổi Hội nghị Tiến sĩ Vũ Thị Bạch Nga trưởng Ban Bảo vệ người tiêu dùng đã giới thiệu những nội dung cơ bản về quyền, nghĩa vụ người tiêu dùng và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ theo quy định của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tiếp theo đó Ông Nguyễn Văn Thành Phó trưởng ban Bảo vệ người tiêu dùng đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong đó nhấn mạnh trình tự thủ tục để thành lập hội và công nhận hội đặc thù tại địa phương, trách nhiệm của Sở Công Thương trong việc triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương, các hình thức giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng.

Phát biểu kết thúc Hội nghị Phó Cục trưởng Nguyễn Phương Nam nhấn mạnh trách nhiệm của  Sở  Công Thương trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực thi công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương như triển  khai thành lập hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chuẩn bị nhân lực để triển khai các nội dung theo quy định của Luật như kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, thành lập trung tâm giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng.

Công tác tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng chịu sự tác động là một quá trình bền bỉ và lâu dài, Hội nghị phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho các đối tượng trên địa bàn Tỉnh Gia Lai cũng không ngoài mục đích trên. Với những nỗ lực của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, hi vọng trong thời gian sắp tới Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ được thành lập và các cấp các ngành tại tỉnh Gia Lai sẽ quan tâm hơn nữa để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

      Đoàn Quang Đông

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương