VCCA

Hội nghị trực tuyến lần thứ hai của Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng ASEAN (ACCP)

     Khai mạc Hội nghị, Ông Khouanchay Iemsouthi – Phó Vụ trưởng Vụ Thương mại trong nước, Bộ Công nghiệp và Thương mại CHDCND Lào, Chủ tịch đương nhiệm (cơ chế luân phiên) của ACCP khẳng định sự thành công của Hội nghị lần thứ nhất cũng như sự thích nghi nhanh chóng của các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng khu vực trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19.

     Trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện tổ chức GIZ trình bày dự thảo báo cáo sơ kết Kế hoạch hành động chiến lược của khu vực ASEAN trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng (ASAPCP) giai đoạn 2016-2020 cũng như báo cáo kết quả hoạt động nghiên cứu và phỏng vấn đối với 6/10 quốc gia thành viên. Trên cơ sở thảo luận nội dung báo cáo của chuyên gia tư vấn, các nước đã cùng thảo luận về những điều chỉnh trong kế hoạch cho giai đoạn 2020-2025 cung như thống nhất về tiến độ thực hiện sơ kết Kế hoạch ASAPCP giai đoạn 2016-2020.

Ảnh: Hội nghị trực tuyến ACCP lần thứ 2

     Tại Hội nghị, đại diện Nhóm chuyên gia tư vấn (GIZ) báo cáo về việc kết quả triển khai khảo sát Chỉ số trao quyền cho người tiêu dùng ASEAN (ACEI). Cụ thể, trên cơ sở các khảo sát thực hiện tại các quốc gia thành viên, Ban thư ký ASEAN và chuyên gia tư vấn đã xây dựng báo cáo tổng hợp và phân tích về chỉ số ACEI trong khu vực. Kết quả cho thấy: (i) Chỉ số hiện tại khá cao, đồng nghĩa với việc, nhận thức của người tiêu dùng về quyền lợi, nghĩa vụ của mình, cũng như của doanh nghiệp hiện tại đã được cải thiện; (ii) Đối tượng tham gia khảo sát là người tiêu dùng đa dạng về độ tuổi, giới tính, thành phần; (iii) Đây là một chỉ số quan trọng làm căn cứ cho việc phát triển các hoạt động tuyên truyền Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các quốc gia ASEAN.

     Kết thúc cuộc họp, các nước đi đến thống nhất sơ bộ về những nội dung chính trong các dự thảo báo cáo do Nhóm chuyên gia tư vấn trình bày. Đồng thời, Nhóm chuyên gia tư vấn cũng tiếp thu một số đóng góp của các nước thành viên và Ban Thư ký ASEAN để hoàn thiện và báo cáo trong các cuộc họp ACCP tiếp theo./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định